Sökning: "bilfritt boende"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden bilfritt boende.

 1. 1. Bilfritt boende – vägen framåt för en hållbar mobilitet? : en fallstudie av Cykelhuset Ohboy

  Master-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Filip Arnehed; [2019]
  Nyckelord :bilfritt boende; bilfri utveckling; parkering; parkeringsnormer; parkeringstal; bilpool; hållbar stadsutveckling;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att bidra till ökad kunskap om bilfritt boende som verktyg för hållbar mobilitet. Ett av de främsta verktyg som kommuner har för att styra mot en minskad andel bilresor är just parkering. LÄS MER

 2. 2. Bilfritt boende ur kommunens, byggherrars och boendes perspektiv : Alternativa mobilitetslösningar vid nyexploatering av flerbostadshus

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Samhällsbyggnad, GIS

  Författare :Elin Johansson; [2018]
  Nyckelord :bilfritt boende; parkeringar; mobilitet; stadsplanering; hållbar utveckling;

  Sammanfattning : Studien syftar till att undersöka alternativa mobilitetslösningar vid nyexploatering av flerbostadshus med fokus på kommunens, byggherrars och boendes inställning till bilfritt boende. Vidare syftar arbetet till att bidra till diskussionen om möjlighet till bilfritt boende i Gävle. LÄS MER

 3. 3. Erfarenheter av flexibla p-tal. Utformning, användning och utvecklingspotential

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Trafik och väg

  Författare :Hilding Franzon; [2018]
  Nyckelord :Flexibla p-tal; parkeringsnorm; parkering; mobility management; bilpool; stadsmiljöavtal; bilfritt boende Flexible parking requirements; parking; car sharing; Sweden; car-free development; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Flexible parking requirements have been introduced in several Swedish city governments in recent years. Through qualitative interviews with traffic engineers, learnings from these years have been compiled and then compared with a literature review. LÄS MER

 4. 4. ÖLIV OCH FASTLANDSTRANSPORTER - En studie i skärgårdsbors relation till bilen och dess alternativ

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / Institutionen för ekonomi och samhälle

  Författare :Maja Sallander; [2014-10-09]
  Nyckelord :hållbar; rörlighet; öar; transporter; bilanvändande; bilägande; resebeteende; kollektivtrafik; skärgård; Göteborg;

  Sammanfattning : Transporter är en vital del av dagens samhälle. Förväntningarna på hög rörlighet är stor och vårekonomi och våra sociala nätverk är uppbyggda därefter. Det medför dock även många problem.Dominansen av snabba, motoriserade fordon (främst bilar) skapar tydliga barriärer i samhället ochstaden. LÄS MER

 5. 5. Bilfria områden : en utredande studie tillämpat i ett utvecklingsförslag för området Solbjer i Lund

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Ida Blank; [2014]
  Nyckelord :bilfri utveckling; bilfria områden; bilminskande åtgärder; styrmedel; Solbjer; Brunnshög;

  Sammanfattning : Syftet med detta examensarbete är att fördjupa mig i det allt mer aktuella ämnet bilfria områden, att tillämpa mina kunskaper och bidra till en fördjupad förståelse kring hur landskapsarkitekten kan arbeta med bilfria områden. Ämnet bilfria områden har sin grund i en bilfri utveckling som startades på 70-talet som en motreaktion till massbilismen. LÄS MER