Sökning: "bilingual students"

Visar resultat 1 - 5 av 58 uppsatser innehållade orden bilingual students.

 1. 1. Malta: A Functional Bilingual Society. An analysis of societal and individual bilingualism

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Greta Daniela Moreno Thobo-Carlsen; [2019]
  Nyckelord :Malta; bilingualism; societal bilingualism; individual bilingualism; bilingual status.;

  Sammanfattning : With the rich history of territorial conquest on the island of Malta, each regime has left its mark on the small archipelago, especially with each linguistic conquest, a new language was formed, influenced and fortified to what we know now as Maltese. Within this thesis we will identify the factors of these regimes which have led Malta to become a bilingual nation. LÄS MER

 2. 2. Nyanlända elevers möte med textbaserade matematikuppgifter : En studie om hur lärare och studiehandledare för åk 1-3 undervisar nyanlända elever i textbaserade matematikuppgifter, samt deras syn på elevernas utmaningar.

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för matematik och datavetenskap (from 2013)

  Författare :Bahar Ahmadi; [2019]
  Nyckelord :nyanlända elever; textbaserade matematikuppgifter; sociokulturella perspektiv; tvåspråkig undervisning;

  Sammanfattning : Abstract The purpose of this study is to investigate how teachers and study supervisors for year 1-3 teach newly arrived students’ in mathematical word problems and their views on the students’ challenges. The method used for this study is qualitative semi-structures interviews aimed at teachers and study supervisors. LÄS MER

 3. 3. Namnets betydelse för den kulturella identiteten hos flerspråkiga gymnasieelever

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Johanna Wiedenkeller; [2019]
  Nyckelord :onomastics; identity; name studies; naming choices; immigration; namnforskning; onomastik; identitet; namnval; immigration;

  Sammanfattning : Individuals or families migrating between countries and starting a new life abroad has been a constant throughout human history. Sometimes, the migrants have children in the new host country; usually these children are then raised bilingually. LÄS MER

 4. 4. Benefitting from L1 while learning English in Swedish schools? : A mixed methods study based on the responses of Swedish EFL teachers

  Magister-uppsats, Stockholms universitet/Engelska institutionen

  Författare :Anna Naber; [2019]
  Nyckelord :Superdiversity; globalized classroom; EFL teaching; translanguaging pedagogy; L1; identity.;

  Sammanfattning : Superdiversity has reached the EFL classroom and consequently language acquisition’s starting point has changed from one to various native languages. EFL teachers in Sweden meet a broad spectrum of students, varying from nearly bilingual when it comes to English, to students, who have to learn both English and Swedish from scratch. LÄS MER

 5. 5. Modersmålets betydelse för eleverna – ur ett lärarperspektiv

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Emma Magnusson; [2018-02-09]
  Nyckelord :Stöttning; modersmålsanvändande; tvärspråkande; andraspråkselever; scaffolding; native language use; translanguaging; bilingual students; second language learners.;

  Sammanfattning : Den senaste tidens invandring till Sverige har gjort att vi idag är ett land med stor kulturell mångfald, något som påverkar skolsystemet. Lärarna behöver hjälpa att stötta de andraspråkselever som har en mindre utvecklat svenskt språk, men forskningen påstår att det finns en viss osäkerhet i hur detta skall genomföras. LÄS MER