Sökning: "bilingualism"

Visar resultat 1 - 5 av 148 uppsatser innehållade ordet bilingualism.

 1. 1. ”Mä oon niinko… ruotsinsuomalainen” ”Jag är liksom... sverigefinsk” : Om sverigefinska barns identitetssarbete

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Tuuli Uljas; [2019]
  Nyckelord :Sweden-Finnish children; identity; Finnishness; Sweden-Finnishness; national minorities; minority language; Sverigefinska barn; identitet; finskhet; sverigefinskhet; nationell minoritet; minoritetsspråk;

  Sammanfattning : This master thesis is a study on identity construction of a group of 9-14 year old children with Finnish origin in Sweden. In 2000 Sweden granted a special status of a national minority to five indigenous minorities, of which the Sweden-Finns are one, by ratifying European council’s framework convention for protection of national minorities. LÄS MER

 2. 2. Malta: A Functional Bilingual Society. An analysis of societal and individual bilingualism

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Greta Daniela Moreno Thobo-Carlsen; [2019]
  Nyckelord :Malta; bilingualism; societal bilingualism; individual bilingualism; bilingual status.;

  Sammanfattning : With the rich history of territorial conquest on the island of Malta, each regime has left its mark on the small archipelago, especially with each linguistic conquest, a new language was formed, influenced and fortified to what we know now as Maltese. Within this thesis we will identify the factors of these regimes which have led Malta to become a bilingual nation. LÄS MER

 3. 3. Engelska som kommandospråk inom marina operationer i den svenska Försvarsmakten

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Albin Pettersson; [2019]
  Nyckelord :Bilingualism; Tvåspråkighet;

  Sammanfattning : I rapporten undersöks brukandet av engelska med NATO-standard inom den svenska militärens marina verksamheter. Anställda inom olika organisationer har intervjuats om hur det parallella brukandet av engelska med vanliga arbetsuppgifter påverkar deras förmåga att verka till önskad effekt. LÄS MER

 4. 4. En studie av tillförlitligheten hos CELF-4 som språkbedömningsmaterial i åldrarna 13:0 - 15:3 år

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Maria Gustafsson; Eli Hedman; [2018-12-12]
  Nyckelord :CELF-4; CELF-4; socioekonomisk status; socioeconomic status; flerspråkighet; bilingualism; språklig bedömning; language assessment; högstadieelever; adolescence;

  Sammanfattning : The current study aimed to evaluate whether CELF-4 is a tool suitable to assess language functions in adolescents between 13:0 and 15:3 years of age. 27 participants took part in the study. The Swedish version of CELF-4 including the Pragmatic Profile was used in the study. LÄS MER

 5. 5. The effects of multilingualism on executive processing.

  Magister-uppsats, Stockholms universitet/Centrum för tvåspråkighetsforskning

  Författare :Rita Simonis; [2018]
  Nyckelord :Bilingualism; multilingualism; bilingual advantage; executive processing; cognition; ANT; Switching task; attention; set-shifting;

  Sammanfattning : In the first decades of the 20th century, research on bilingualism was just beginning. The first studies on bilingual children proposed a substantial disadvantage with respect to intelligence and learning abilities. LÄS MER