Sökning: "billighetsskäl"

Visar resultat 1 - 5 av 24 uppsatser innehållade ordet billighetsskäl.

 1. 1. Samarbete med FI som grund för sanktionslindring : Gällande rätt och vad som gäller

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Spännar Mats Eriksson; [2022]
  Nyckelord :Finansinspektionen; sanktionslindring; finansmarknad; samarbete; billighetsskäl; sanktionsnedsättning; sanktionsavgifter; tillsyn; finansmarknadsrätt; straffrätt; konkurrensrätt;

  Sammanfattning : The laws regulating the financial markets allow the Swedish Financial Supervisory Authority (SFSA) and the courts to consider certain mitigating circumstances when deciding which sanctions to impose on an undertaking that has violated its obligations under the relevant laws. One such mitigating circumstance is cooperation with the SFSA during its investigation of the violation. LÄS MER

 2. 2. Strafflindring vid utredningsmedverkan - En analys av underrättspraxis i mordfall

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Erik Forsberg; [2021]
  Nyckelord :straffrätt; criminal law; utredningsmedverkan; billighetsskäl; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Uppsatsen behandlar hur medverkan till utredningen av egen brottslighet i 29 kap. 5 § första stycket 5 brottsbalken tillämpas i mordfall. För att strafflindring ska medges i det enskilda fallet krävs att den tilltalades medverkan varit av väsentlig betydelse för utredningen. LÄS MER

 3. 3. Läker tiden alla sår? : Tidens påverkan på den svenska straffprocessen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Linnea Hedlund; [2020]
  Nyckelord :straffrätt; preskription; billighetsskäl; tidsavstånd;

  Sammanfattning : Alla brott klaras inte upp på en gång. I vissa fall hinner det gå lång tid mellan ett brott och dess efterföljande rättegång. Vad händer då och varför? När lång tid har förflutit efter ett brott kan detta leda till att brottet hinner preskriberas enligt BrB 35:1. LÄS MER

 4. 4. En genuin konflikt. En kritisk granskning av användningen av billighetsskälen vid mord och mordförsök ur ett brottsofferperspektiv.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Rebecca Lewis; [2019]
  Nyckelord :Billighetsskäl; brottsofferperspektiv; mord; mordförsök;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Strafflindring på vilka grunder? - En genomgång av motiv och systematik gällande billighetsskälen i 29 kap. 5 § BrB

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :August Einarsson; [2019]
  Nyckelord :billighet; billighetsskäl; strafflindring; 29 kap. 5 §; straffrätt; criminal law; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The purpose of this essay has been to review why and how the equity factors in the Penal code 29 chapter 5 § are used in the meting out of punishment. The essay intends further to review how the original purpose of the section of the law relates to the applied or proposed reforms of the regulation. LÄS MER