Sökning: "bilpool"

Visar resultat 1 - 5 av 22 uppsatser innehållade ordet bilpool.

 1. 1. Bilfritt boende – vägen framåt för en hållbar mobilitet? : en fallstudie av Cykelhuset Ohboy

  Master-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Filip Arnehed; [2019]
  Nyckelord :bilfritt boende; bilfri utveckling; parkering; parkeringsnormer; parkeringstal; bilpool; hållbar stadsutveckling;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att bidra till ökad kunskap om bilfritt boende som verktyg för hållbar mobilitet. Ett av de främsta verktyg som kommuner har för att styra mot en minskad andel bilresor är just parkering. LÄS MER

 2. 2. Hållbart resande och detaljplaneringens inverkan : En studie av kvarteret Runstenen i Gävle

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Samhällsbyggnad

  Författare :Erika Lindström; [2019]
  Nyckelord :Sustainable travel; sustainable development; urban planning; detailed planning; Hållbart resande; hållbar utveckling; stadsplanering; detaljplanering;

  Sammanfattning : Hållbart resande och mobilitet är viktig del av en hållbar utveckling för städer och samhällen både idag och i framtiden. Hållbar utveckling är också målet på både nationell och lokal nivå. Målen innebär en utveckling där det behöver ske en övergång till mindre biltrafik och mer hållbart resande. LÄS MER

 3. 3. Delningsekonomi - delade meningar eller delade resurser? : En uppsats om sambandet mellan inkomst och efterfrågan på delningsplattformar

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Nationalekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Författare :Jessica Johansson; Ellen Westman Persson; [2019]
  Nyckelord :delningsekonomi; efterfrågan; normal vara; pooler; Uppsala;

  Sammanfattning : Digitala delningstjänster är ett modernt ekonomiskt fenomen som vuxit i takt med IT-utvecklingen. För att bidra med ett nytt teoretiskt perspektiv på detta relativt outforskade ämnesområde kommer uppsatsen undersöka efterfrågesidan av delningsekonomin med hjälp av en unik datainsamlingsmetod. LÄS MER

 4. 4. Svenska kommuners hantering av parkeringsfrågan

  Kandidat-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande; KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Jakob Lundwall; Simon Nyqvist; [2018]
  Nyckelord :Parking; parking space; parking number; parking policy; parking strategy; flexible parking numbers; mobility measures; municipalities; PBL; Parkering; parkeringsplats; parkeringstal; parkeringspolicy; parkeringsnorm; parkeringsstrategi; flexibla parkeringstal; gröna parkeringstal; grön resplan; samnyttjande; parkeringsköp; mobilitetsåtgärder; kommuner; plan- och bygglagen PBL ;

  Sammanfattning : Bilen har länge varit en central del av många människors vardag där många städer är uppbyggda efter bilens funktion. Idag vill många kommuner minska bilanvändandet och ersätta bilresor som inte är nödvändiga med andra mer miljövänliga färdmedel såsom kollektiv- och cykeltrafik. LÄS MER

 5. 5. Erfarenheter av flexibla p-tal. Utformning, användning och utvecklingspotential

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Trafik och väg

  Författare :Hilding Franzon; [2018]
  Nyckelord :Flexibla p-tal; parkeringsnorm; parkering; mobility management; bilpool; stadsmiljöavtal; bilfritt boende Flexible parking requirements; parking; car sharing; Sweden; car-free development; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Flexible parking requirements have been introduced in several Swedish city governments in recent years. Through qualitative interviews with traffic engineers, learnings from these years have been compiled and then compared with a literature review. LÄS MER