Sökning: "bim i transport"

Visar resultat 1 - 5 av 20 uppsatser innehållade orden bim i transport.

 1. 1. BIM jämfört med traditionell projektering

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Lunds universitet/Trafik och väg

  Författare :Elin Sturesson; Fredrik Danielsson; [2021]
  Nyckelord :BIM; Järnväg; Ansvarsform; Ersättningsform; Aktör; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Detta examensarbete handlar om Building Information Modelling, även förkortat BIM, i järnvägsbranschen. BIM är ett relativt nytt arbetssätt som börjar implementeras allt mer men samtidigt används traditionell projektering. LÄS MER

 2. 2. The Impact of Implementing Building Information Modeling (BIM) on Occupational Health and Safety (OHS) During Construction

  Master-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Jonathan Matthei; [2021]
  Nyckelord :Building Information Modeling BIM ; Occupational Health and Safety OHS ; Construction Hazard Prevention through Design CHPtD ; AEC industry in Germany; Byggnadsinformationsmodell; Arbetsmiljö och säkerhet; Förebyggandet av hälsorisker; Byggindustri i Tyskland;

  Sammanfattning : Health and safety during construction remains a worldwide challenge that the construction industry is facing. The German construction industry recorded an average of 110,000 accidents per year in the period of 2010 to 2019. A discernible trend toward a decrease in occupational accidents is not visible. LÄS MER

 3. 3. BIM i Trafikverket - En kvalitativ undersökning av möjligheter och hinder för implementering

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Lunds universitet/Trafik och väg

  Författare :Robin Göransson; [2020]
  Nyckelord :BIM; Byggnadsinformationsmodell; 3D-modell; Trafikverket. Building Information modeling; 3D-model Swedish Transport Administration.; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : BIM, byggnadsinformationsmodellering, är ett arbetssätt som blir allt vanligare. Det innebär att olika objekt bygger upp en övergripande 3D-modell där man kan finna mängder av information om dessa objekt. Ett objekt kan vara allt ifrån en bropelare till en elstolpe. LÄS MER

 4. 4. LCA i tidigt skede - En utvärdering av verktyg : Beräkning och jämförelse av tre olika isoleringsalternativ

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :Tina Lundmark Wacker; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bygg- och fastighetssektorn står idag för en stor del av den miljöpåverkan Sverige bidrar med. Enligt senaste tillgängliga statistiken står byggbranschen för 10–30% av det totala utsläppet från produktion i Sverige. LÄS MER

 5. 5. Materialmängdning : ArchiCAD som hjälpmedel

  M1-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Cornelia Johansson; Marcus Olsson Håkansson; [2020]
  Nyckelord :materialmängdning; ArchiCAD; BIM; CAD;

  Sammanfattning : Byggnadsmaterial står för största delen av entreprenadkostnaden i ett byggprojekt. Traditionellt har byggnader redovisats på pappersritningar men branschen digitaliseras och går mer och mer över till 3D-modeller, som kan skapas med olika CAD och BIM program. LÄS MER