Sökning: "bim krockar"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden bim krockar.

 1. 1. BIM i produktion : En undersökning om hur BIM kan implementeras  i produktion

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Byggteknik; Uppsala universitet/Byggteknik

  Författare :Lisa Håkansson; Julia Dannfors; [2019]
  Nyckelord :BIM; Building Information Model; Bluebeam; digitalisering; produktion; Dalux;

  Sammanfattning : The object of this report is to investigate how to implement BIM into the production part of the construction industry. How NCC should act to make the transformation as smooth and easy as possible. BIM, Building Information Modelling, is a way of working where you gather all information in one place. LÄS MER

 2. 2. Installationskrockar i ett ROT-Projekt

  M1-uppsats, KTH/Byggteknik och design

  Författare :Natnael Bashay; Roubin Nawfal; [2017]
  Nyckelord :clash; ROT; laser meter; 3D-laserscanner; BIM; krock; ROT; lasermätare; 3D-laserskanner; BIM; projektering;

  Sammanfattning : Att utföra installationer i ett ROT-projekt är mer komplicerat än vid nyproduktion. I ROT-projekt möter installatören gamla svårlästa handlingar som oftast inte stämmer med verkligheten. LÄS MER

 3. 3. Digitalisering av lågspänningsentreprenader i produktionsskedet

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/LTH Ingenjörshögskolan vid Campus Helsingborg

  Författare :Jesper Magnusson; Gustav Bergström; [2017]
  Nyckelord :bim; digitalisering; utveckling; produktionsskedet; installatör; elentreprenad; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Titel: Digitalisering av lågspänningsentreprenader i produktionsskedet Författare: Gustav Bergström, Jesper Magnusson Handledare: Radhlinah Aulin, Avdelningen för Byggproduktion, Lunds Tekniska Högskola Björn Dahlström, Eitech Electro AB Sead Behlic, Assemblin El AB Examinator: Anne Landin, Avdelningen för Byggproduktion, Lunds Tekniska Högskola Problemställning: • Hur kan elinstallatören arbeta med BIM och digitalisering i produktionsskedet? • Hur fungerar digitalisering i praktiken mellan installatör och projektör? • Vilka krav måste elentreprenader ställa på modellen för att effektivisera digitalisering av projekt? Syfte: Syftet med denna rapport är att undersöka vilka krav på information som krävs i samband med att implementera BIM i produktionsskedet inom elentreprenader, samt att beskriva implementeringen av BIM i produktionsskedet för densamma. Metod: En deduktiv ansats i form av en litteraturstudie ligger till grund för den empiriska insamlingen av data. LÄS MER

 4. 4. Implementation of BIM at Skanska Hus Sydost in Norrköping

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Linköpings universitet/Institutionen för teknik och naturvetenskapTekniska högskolan

  Författare :Emma Lundgren; [2011]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : BIM står för Building Information Modeling och består av en 3D-modell som är objektorienterad, det vill säga att alla objekt innehåller information om vad de representerar i den fysiska världen. Från BIM modellen kan sedan olika typer av information tas fram, bland annat materiallistor, uppgifter om krockar mellan installationer och kostnadskalkyler. LÄS MER

 5. 5. IT-stöd För projektering och produktion av massivträhus

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen Ingenjörshögskolan; Högskolan i Borås/Institutionen Ingenjörshögskolan

  Författare :Ida Dahlqvist; Simon Gabrielsson; [2008]
  Nyckelord :3D; 4D; CAD; BIM; massivträ; valö fyr; modellering;

  Sammanfattning : Detta examensarbete har arbetats fram under våren 2008 och dess syfte har varit att se hur man kan använda tre- och fyrdimensionella dataverktyg för att få en så effektiv montering av massivträstomme som möjligt för hus typ B1a på Valö Fyr. Inför skrivandet av denna rapport gjordes en litteraturstudie om trä, massivträelement och Building Information Model (BIM). LÄS MER