Sökning: "binära frågor"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade orden binära frågor.

 1. 1. Socialarbetares upplevda kompetens i arbete med ungdomar som säljer sexuella tjänster

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/Hälsohögskolan; Jönköping University/Hälsohögskolan

  Författare :Samuel Rydin; Andreas Lundell; [2020]
  Nyckelord :Youth; Selling sexual services; Organizational perspective; Social work; Social worker; Ungdomar; Sälja sexuella tjänster; Organisationsperspektiv; Socialt arbete; Socialarbetare;

  Sammanfattning : Syftet med den aktuella studien är att undersöka socialarbetares attityder, erfarenheter och kompetens i arbetet med pojkar, flickor och icke-binära, under 18 år, som säljer sexuella tjänster. Studien ämnar också undersöka hur bekväma socialarbetarna är att arbeta med frågan. LÄS MER

 2. 2. KAN EN VARA ICKE-BINÄR OCH ÄNDÅ KALLA SIG BÖG? - En kvalitativ intervjustudie med fokus på icke-binära transpersoners identitetsskapande

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

  Författare :Jasna Glamocak; [2018-11-14]
  Nyckelord :icke-binär; identitet; queer; sexualitet; könsidentitet;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att få en bild av icke-binära transpersoners upplevelse av identitet ochidentitetsskapande. Jag vill med den här uppsatsen öka kunskapen om icke-binära och diskuterafrågor kring könsidentitet och sexualitet. LÄS MER

 3. 3. Binära och ickebinära transpersoners upplevelser av bemötandet inom primärvården

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Hanna Sperr; Tove Widell; [2018]
  Nyckelord :transgender; non-binary; genderqueer; treatment; primary healthcare; transperson; ickebinär; queer; bemötande; primärvård;

  Sammanfattning : Bakgrund: En transperson är en person vilken delvis eller inte alls identifierar sig med det kön personen tilldelats vid födseln. Transpersoner är en utsatt grupp med sämre psykisk och fysisk hälsa än genomsnittsbefolkningen, detta samtidigt som gruppen söker vård i lägre utsträckning. LÄS MER

 4. 4. Syns man så finns man : En kvalitativ textanalys om konstruktionen av kön och sexualitet inom Riksidrottsförbundets verksamhet

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Evelina Zakrisson Ruotimaa; [2017]
  Nyckelord :HBTQ; Idrott; Idrottsrörelsen; Queerteori; Diskursanalys; Identitet; Kön; Sexualitet; Demokrati; deltagande;

  Sammanfattning : Genom ett queerteoretiskt samt diskursanalytiskt perspektiv har en analys genomförts på relevanta strategi- och verksamhetsplaner som är framtagna av Riksidrottsförbundet. Resultatet visar att kön och sexualitet konstrueras utifrån normativa föreställningar där de binära könen och heterosexualitet betraktas som det ’naturliga’ och allomfattande, vilket reproducerar bilden av HBTQ-personer som avvikande och främmande. LÄS MER

 5. 5. “Det heter ju HBT...Q, va?” - en kvalitativ studie om sexualundervisningens förhållningssätt till heteronormen

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Sophia Svenjeby; Angelica Timonen; [2015-06-15]
  Nyckelord :Sex och samlevnad; heteronormen; genus; HBTQ; queerteori;

  Sammanfattning : I dagens samhälle existerar en mängd normativa föreställningar kring kön och sexuell läggning. Detfinns tydligt bestämda ramar för vad som ingår i normen, samt vad som faller utanför och därmedstämplas som normavvikande. Idag genomsyras fortfarande hela samhället av heteronormativaantaganden. LÄS MER