Sökning: "binära kategorier"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade orden binära kategorier.

 1. 1. INVANDRARE SOM ALDRIG INVANDRADE ATT DEKONSTRUERA BEGREPPET ANDRA GENERATIONENS INVANDRARE Kartläggning och förklaringar av identitetstyper hos personer med utlandsfödda föräldrar

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Ramin Shirali; [2019-02-07]
  Nyckelord :Andra generationens invandrare; utländsk bakgrund; socialkonstruktivism; identitetskonstruktion; strukturell lingvistik; minoriteter; binära kategorier; vithet; interpellation; negering;

  Sammanfattning : I den här uppsatsen utforskas hur begreppet andra generationens invandrare har dolt en mångfald av olika identitetstyper som personer till utlandsfödda föräldrar kan ha. Att personer födda eller uppvuxna i Sverige klassificeras som andra generationens invandrare är missvisande, eftersom livsförutsättningar och erfarenheter kan ha format olika identitetstyper som inte reflekterar begreppet i fråga. LÄS MER

 2. 2. KAN EN VARA ICKE-BINÄR OCH ÄNDÅ KALLA SIG BÖG? - En kvalitativ intervjustudie med fokus på icke-binära transpersoners identitetsskapande

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

  Författare :Jasna Glamocak; [2018-11-14]
  Nyckelord :icke-binär; identitet; queer; sexualitet; könsidentitet;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att få en bild av icke-binära transpersoners upplevelse av identitet ochidentitetsskapande. Jag vill med den här uppsatsen öka kunskapen om icke-binära och diskuterafrågor kring könsidentitet och sexualitet. LÄS MER

 3. 3. Icke-binära i vardagen och rollspel : Queera karaktärer, frizoner och framträdanden

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Etnologi

  Författare :Rönn Schück; [2018]
  Nyckelord :Icke-binär; Rollspel; Queer; Könsidentitet; Framträdande; Karaktär; Spelvärld; Identitet; Felköning; Transpersoner; Autoetnografi; Intervjuer; Begär; Sexualitet; TAZ;

  Sammanfattning : Personer med en icke-binär könsidentitet, det vill säga de som inte har en könsidentitet som passar in ien binär uppdelning av kvinna och man, och penna-och-pappers-rollspelare är två kategorier som det finns väldigt lite studier om och kombinationen av dem ännu mindre. Uppsatsen syftar därför till att synliggöra icke-binära rollspelares förståelse av sig själva, hur deras olika identiteter samverkar och hur identiteterna kan uttryckas i deras vardag och deras rollspelande. LÄS MER

 4. 4. Patriarchal Princesses and Wicked Witches : A Feminist Reading of the Depiction of Women in Arthur Miller’s The Crucible

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för språk, litteratur och interkultur

  Författare :Marlene Lindberg; [2018]
  Nyckelord :feminist criticism; gender; Arthur Miller; binary oppositions; dichotomies; patriarchy; feminism; witch trials; feministisk teori; kön; Arthur Miller; binära motsatser; dikotomier; patriarkat; feminism; häxprocesser;

  Sammanfattning : Based on the Salem witch trials of 1692-1693, Arthur Miller’s play The Crucible treats a historical event that could be considered overflowing with patriarchal oppression. Despite the author’s clear disapproval of the historical cruelty, the play continuously reveals patriarchal structures and shows misogynist tendencies in its depiction of women. LÄS MER

 5. 5. "Men annars leker Alfons inte med flickor – så klart!" : Cisnormativ socialisering genom förskoleavdelningars barnlitteratur

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Linda Eriksson; [2017]
  Nyckelord :Könsidentitet; cisnorm; tvåkönsnorm; transperson; normkritik; queerteori; diskursanalys;

  Sammanfattning : Den här uppsatsen avser att undersöka representationer och konstruktioner av könskategorier och könsidentitet, samt vilka möjliga könsidentiteter som synliggörs och osynliggörs i ett urval av barnlitteratur hämtad från förskoleavdelningar för 1-3 åringar. Den utgår från ett socialkonstruktivistiskt perspektiv där barnboken ses som en socialiseringsagent. LÄS MER