Sökning: "binary contrasts"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden binary contrasts.

 1. 1. Thematic Oppositions in Jane Austen’s Pride and Prejudice

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för språk, litteratur och interkultur

  Författare :Silav Sandy; [2017]
  Nyckelord :Pride and Prejudice; oppositions; theme; thematic oppositions; binary oppositions; literature; contrasts; Stolhet och fördom; oppositioner; tema; tematisk; binära oppositioner; litteratur; kontrast; Silav Sandy; Silav; Sandy;

  Sammanfattning : This essay examines anticipation and real outcome structured as two oppositions in Jane Austen’s Pride and Prejudice. These opposites will be analyzed through Austen’s use of literary devices such as “free indirect speech” and irony. LÄS MER

 2. 2. Syndiga kvinnor och dygdiga män : Medeltida sexualetik i Europa

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Centrum för teologi och religionsvetenskap

  Författare :Sara Hellqvist; [2014]
  Nyckelord :male dominance; hegemony; sexuality; gender; Middle Ages medieval; binary contrasts; Philosophy and Religion;

  Sammanfattning : This thesis examines the medieval notions of gender and sexuality through the eyes of contemporary scholarly work in this field of research. The dominant medieval notion of women/femininity and men/masculinity has been the focus in my reading and understanding of those texts. I have been presented to medieval texts of different genres. LÄS MER

 3. 3. A Replication of An Intercultural Approach in The National Tests of English : A Text- and Document Analyses of The National Tests in English Year 2000, 2005 and 2010

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Södertörns högskola/Institutionen för kultur och lärande

  Författare :Juliet Fermano; [2013]
  Nyckelord :Intercultural education; national tests; curriculum; democracy; prejudice; equality; knowledge and openness;

  Sammanfattning : The intercultural approach carries the same values as the democratic concept, which is the fundamental platform of the curriculum, Läroplanen. Keywords such as empathy, openness, democracy, education, critical thinking, human rights, identity, equality and understanding are some of the values that the democratic and the intercultural approach carry. LÄS MER