Sökning: "binary oppositions"

Visar resultat 1 - 5 av 34 uppsatser innehållade orden binary oppositions.

 1. 1. Innocence and Experience : Deconstructing Blake's “Two Contrary States of the Human Soul”

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet

  Författare :Johanna Lundström; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This essay analyzes poems and deconstructs binary oppositions in William Blake's Songs of Innocence and of Experience. By analyzing a number of poems, the essay exemplifies how Blake not only creates binary oppositions, but how he also deconstructs them. LÄS MER

 2. 2. Det danska ögat - En studie i blick och binära motsatser i fyra porträtt av Vilhelm Hammershøi

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för konsthistoria och visuella studier

  Författare :Angelica Backlund Bendrén; [2019]
  Nyckelord :Key words: Denmark; 1890’s; 1900’s; Vilhelm Hammershøi; portrait; self portrait; gaze; Norman Bryson; Griselda Pollock; binary oppositions; Gillian Rose; comparative analysis; formal. Nyckelord: Danmark; 1890-tal; 1900-tal; porträtt; självporträtt; blick; binära motsatser; komparativ analys; formal.; Arts and Architecture;

  Sammanfattning : The Danish Eye - A study in The Gaze & binary oppositions in four artworks by Vilhelm Hammershøi The following thesis will investigate four paintings by the Danish artist Vilhelm Hammershøi, with a study of portraits from 1890 to 1911. The paintings include two self portraits and two portraits of the artist’s partner, Ida. LÄS MER

 3. 3. A Liminal Existence, Literally : A Deconstruction of Identity in Diana Wynne Jones’ Howl’s Moving Castle

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Engelska

  Författare :Felicia Stenberg; [2018]
  Nyckelord :Fantasy; Fairy tale; Diana Wynne Jones; Howl s Moving Castle; Deconstruction; Jacques Derrida; Hélène Cixous; Intertextuality; Metafiction; Identity; Ambiguity of the self; Puns; Witches; Wizards; Magic; Literary Allusions; Nonexistent Binary Oppositions; Subversion;

  Sammanfattning : This essay examines the inherent instability present in Diana Wynne Jones’ 1986 novel Howl’s Moving Castle. I suggest that in relying on the ambiguity of the story and the setting, Jones creates not only a more complex universe, but allows the characters to be multidimensional -- both literally and figuratively -- without having any stable selves. LÄS MER

 4. 4. Patriarchal Princesses and Wicked Witches : A Feminist Reading of the Depiction of Women in Arthur Miller’s The Crucible

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för språk, litteratur och interkultur

  Författare :Marlene Lindberg; [2018]
  Nyckelord :feminist criticism; gender; Arthur Miller; binary oppositions; dichotomies; patriarchy; feminism; witch trials; feministisk teori; kön; Arthur Miller; binära motsatser; dikotomier; patriarkat; feminism; häxprocesser;

  Sammanfattning : Based on the Salem witch trials of 1692-1693, Arthur Miller’s play The Crucible treats a historical event that could be considered overflowing with patriarchal oppression. Despite the author’s clear disapproval of the historical cruelty, the play continuously reveals patriarchal structures and shows misogynist tendencies in its depiction of women. LÄS MER

 5. 5. Bevisvärdering av muntliga utsagor i mål om grov kvinnofridskränkning - en narrativanalytisk undersökning av berättelser om bevisvärdering och kärleksrelationer utifrån idén om juridiken som en språklig praktik

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Joanna Herskovits; [2018]
  Nyckelord :straffrätt; narrativanalys; språkliga praktiker; grov kvinnofridskränkning; bevisvärdering; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Gross violation of a woman’s integrity is one of the most difficult crimes to prove. Most often, one person's word stand against another. LÄS MER