Sökning: "binaural recordings"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden binaural recordings.

 1. 1. Landningsbana för tidsresande

  Master-uppsats, Kungl. Konsthögskolan

  Författare :Mira Eklund; [2012]
  Nyckelord :perception of sound and music; perception of reality; virtual objects; phantom sensations; holographic sound; essence of music; staging; theater; semifictivity; déjà vu as a method; presence; body in space; switch bodies; consciousness; historiography; soundart; sourroundsound; binaural recordings; interactive sculptures; interactive installation; perceptive sculpture; headphoneconcert; perception av ljud och musik; verklighetsuppfattning; fantomsensationer; holografiskt ljud; musikens innersta väsen; iscensättningar; teater; semifiktivitet; déjà vu som metod; närvaro; kroppen i rummer; byta kropp; medvetande; historieskrivning; ljudkonst; surroundljud; binaurala inspelingar; interaktiv skulptur; interaktiv installation; perceptiv skulptur; hörlurskonsert; masteressä;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Lågfrekvent buller hos Vindkraftverk och Trafik

  Master-uppsats, KTH/MWL Marcus Wallenberg Laboratoriet

  Författare :Viktor Alborz Wetterblad Tari; [2012]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This thesis deals with noise from wind turbines and low-frequency traffic noise. The aim was to gain practical experience by using different measurement techniques, where the wind noise was measured by emission, immission, ambisonic and binaural recordings. Both examined wind turbines have tonal components at 500Hz and 2000Hz. LÄS MER

 3. 3. Simulation of microphone inaccuracies and robustness analysis of Beamformers inside a reverberant environment

  Master-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Sektionen för ingenjörsvetenskap

  Författare :ADITYA SRI TEJA PALANKI; [2012]
  Nyckelord :Speech Enhancement; Beamformer; Reverberation; Hearing Aids; Noise Cancellation; Fractional Delay; Binaural hearing; Source localization; Echo Cancellation;

  Sammanfattning : All Speech Processing Equipments like noise cancelling headphones and Hearing aids should be able to filter different kinds of interfering signals and present a clear sound to the listener. The effect of these interfering signals varies depending on the surroundings. LÄS MER