Sökning: "bindemedel"

Visar resultat 1 - 5 av 68 uppsatser innehållade ordet bindemedel.

 1. 1. Stabiliserade/solidifierade muddermassor bakom spont i en marin miljö

  Master-uppsats, KTH/Jord- och bergmekanik

  Författare :Fredrik Bergman; Christian Ramel; [2021]
  Nyckelord :S S; stabilization; solidification; ex-situ mass stabilization; dredged material; contaminated; stress path; consolidation stress; binder; earth pressure; sheet pile; quay; water; Gävle Harbor and Oxelösund; S S; stabilisering; solidifiering; processtabilisering; muddermassor; förorenade; spänningsväg; konsolideringstryck; bindemedel; jordtryck; spont; hamn; vatten; Gävle Hamn och Oxelösund;

  Sammanfattning : Vid utvidgning av befintliga hamnar kan den relativt nya metoden stabiliserade/solidifierade (S/S) förorenade muddermassor användas i anslutning till spont. S/S metoden används för att binda föroreningarna fysikaliskt eller stänga in dem samt för att förbättra massornas hållfasthets- och deformationsegenskaper. LÄS MER

 2. 2. Concrete in vertical slipforms : A process for determining a suitable concrete composition

  Master-uppsats, KTH/Betongbyggnad

  Författare :Ellen Gegerfelt; Alva Hasselqvist; [2021]
  Nyckelord :Slipforming; fresh concrete; workability; consistency; alternative binders; slipform rate; lifting cracks; delamination; lump formation; Glidformsgjutning; färsk betong; arbetbarhet; konsistens; alternativa bindemedel; glidformshastighet; lyftsprickor; delaminering; klumpbildning;

  Sammanfattning : In the construction industry of today, many projects are getting bigger, higher and more complicated than ever before. The most important material in these projects is concrete and the process of casting has developed a lot during the last century. LÄS MER

 3. 3. Dispersed bio-based binders as drop-in solution for non-woven industry

  Master-uppsats, KTH/Fiber- och polymerteknologi

  Författare :Emma Ingo; [2021]
  Nyckelord :Dispersion; Modified Biopolymers; Non-Woven; Binders; Green Chemistry; Dispersion; Modifierade Biopolymerer; Non-Woven; Bindemedel; Grön Kemi;

  Sammanfattning : Sammanfattning på svenska: Målet med projektet var att utveckla ett system av disperserade bindemedel för non-wovenindustrin som inte förutsätter omfattande förändringar i befintliga processer. Bindemedlet ska vara biobaserat, bionedbrytbart och endast bestå av byggstenar som är matkontaktsgodkända av FDA och BFR. LÄS MER

 4. 4. Determination of thermal conductivity for mastic asphalt by combining previously performed laboratory work and TASEF

  Master-uppsats, Luleå tekniska universitet/Byggkonstruktion och brand

  Författare :Martin Kruse Lindgren; [2021]
  Nyckelord :Mastic asphalt; BPGJA-11; thermal conductivity; TASEF; FEM; Timber; Gjutasfalt; BPGJA-11; termisk konduktivitet; TASEF; FEM; Trä;

  Sammanfattning : Mastic asphalt is a material which in Sweden mainly is used as coating for bridges, parking decks, courtyards and terraces. Mastic asphalt is a material built-up by a combination of bitumen (a type of binder), well-graded aggregate (consists of both coarse and fine ballast), filler, sand and sometimes also fine graded macadam. LÄS MER

 5. 5. Kartläggning av biobitumen i världen - Ett steg närmare en hållbar infrastruktur

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Trafik och väg

  Författare :Emma Wittboldt; Siri Lerjefors; [2021]
  Nyckelord :Bio binder; Bioasphalt; Rheological properties; Bitumen; Modifier; Rejuvenator; Sustainable pavement; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : De resurser i form av råolja som används till bindemedlet bitumen minskar ständigt medan vägnätet byggs ut. Detta har lett till en ökad mängd forskning de senaste åren på alternativa bindemedel, som kan ersätta de petroleumbaserade bindemedlet bitumen i vägkonstruktioner. LÄS MER