Sökning: "binder"

Visar resultat 1 - 5 av 551 uppsatser innehållade ordet binder.

 1. 1. Effektivitet och säkerhet med monoklonala antikroppar vid behandling av migrän

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kemi och biomedicin (KOB)

  Författare :Malak AL-Massri; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgrund: Migrän är en av de vanligaste sjukdomarna i hela världen; som drabbar ungefär 12 % av den vuxna befolkningen i västvärlden. Den uppkommer främst i åldern mellan 18 och 44 år och är tre gånger vanligare hos kvinnor än hos män. LÄS MER

 2. 2. DELAMINATING PAINT IN AN 18TH CENTURY CANVAS WALL PAINTING A Case Study at the von Echstedt Manor

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvård

  Författare :Lisa Bandgren; [2021-10-28]
  Nyckelord :Delaminating Paint; Canvas Wall Paintings; Material Analysis;

  Sammanfattning : Degree project for Master of Science with a major in Conservation2021, 30 HECSecond Cycle[2021:26].... LÄS MER

 3. 3. Evaluation of the effects of four consolidants on matte paint and their ageing

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvård

  Författare :Angela Caira; [2021-09-14]
  Nyckelord :matte paint; consolidant; artificial ageing;

  Sammanfattning : Degree project for Master of Science with a major in Conservation2021, 30 HECSecond Cycle2021:23.... LÄS MER

 4. 4. Controllerrollens utveckling En studie om utvecklingen av controllerns roll i fyra svenska organisationer

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Klara Binder Ekedahl; Jennifer Karlsson; [2021-02-11]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Framställning av magnetisk polymerkomposit : Stålpulverfylld epoxi med magnetiska egenskaper

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Tillämpad materialvetenskap

  Författare :Linda Ek Fliesberg; Beatrice Linné; [2021]
  Nyckelord :material science; composites; magnetism; polymers; materialvetenskap; kompositer; magnetism; polymerer;

  Sammanfattning : To compete with other manufacturing companies in the market, product design and manufacturing methods need to be improved constantly. To save time and money, there is an advantage if there is a manufacturing plan in place before designing the final product. LÄS MER