Sökning: "bio-P"

Visar resultat 1 - 5 av 15 uppsatser innehållade ordet bio-P.

 1. 1. Analys av bottensediment från västra Gotlandsbassängen i Egentliga Östersjön

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Gustav Hållenius; [2018]
  Nyckelord :Baltic Sea; eutrophication; phosphorus; metal; sediment; Östersjön; övergödning; fosfor; metall; sediment;

  Sammanfattning : Rapporten ämnar undersöka bottensediment bärgade från ett område i västraGotlandsbassängen i Östersjön. Östersjön är ett ansträngt bräckvattenhav medutbredda övergödningsproblem, döda bottnar och hotad biologisk fauna. LÄS MER

 2. 2. Optimering av bio-P-processen vid Västra strandens avloppsreningsverk i Halmstad

  Master-uppsats, Lunds universitet/Kemiteknik (CI)

  Författare :Amanda Eriksson; [2018]
  Nyckelord :Enhanced phosphorus removal; EBPR; bio-P; wastewater treatment; PAO; avloppsteknik; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : As eutrophication of lakes and oceans is increasing, regulations regarding phosphorus effluents becomes stricter. Consequently, the majority of Sweden’s wastewater treatment plants employs some method for phosphorus removal. LÄS MER

 3. 3. Evaluation of an Extended Aeration System for Nutrient Removal, A Case Study of a Wastewater Treatment Plant in Kulai, Johor Baharu, Malaysia

  Master-uppsats, Lunds universitet/Kemiteknik (CI)

  Författare :Caroline Ingvar-Nilsson; Naima Forså; [2016]
  Nyckelord :Nutrients; Nitrogen; Extended Aeration; Nitrification rate; Phosphorus; Volatile Fatty Acids; Activated Sludge; Bio-P; water engineering; environmental engineering; vattenförsörjningsteknik; avloppsteknik; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Malaysia is one of the most developed countries in Southeast Asia, and strives to be acknowledged as a high income country by the year of 2020. According to Malaysian Environmental Quality (Sewage) Regulations from 2009 there are effluent limitations regarding nutrient emission from wastewater treatment plants. LÄS MER

 4. 4. Recirculation of phosphorus : an optimization analysis of processes to recycle phosphorus from sewage sludge

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Economics

  Författare :Linnéa Sellberg; [2016]
  Nyckelord :cost minimisation; fertilizer; phosphorus; recycling; recirculation; sewage sludge; wastewater treatment;

  Sammanfattning : Phosphorus is a limited resource and for countries like Sweden without domestic mines, it becomes increasingly important to recycle this resource. Sewage sludge is rich in phosphorus and has traditionally been used as a fertiliser via direct application to farmland. LÄS MER

 5. 5. Vindar med begränsad ventilation - Fukttekniska undersökningar

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Byggteknik

  Författare :Fredrik Elvingson; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Tougher fire requirements and the desire to makesimpler designs have enabled construction companiesto go from the traditional well-ventilated attic to atticwith limited ventilation. Theoretically limited ventilatedwinds should perform well. The problem you see if thereis construction moisture or external moisture sources. LÄS MER