Sökning: "bio-medicine"

Hittade 4 uppsatser innehållade ordet bio-medicine.

 1. 1. Scattering Kernel Calculations for Liquid Para-Hydrogen Using Ring Polymer Molecular Dynamics

  Master-uppsats, Lunds universitet/Kärnfysik; Lunds universitet/Fysiska institutionen

  Författare :Pontus Nordin; [2020]
  Nyckelord :Neutron scattering; Para-hydrogen; Scattering kernels; Molecular dynamics; Ring polymer molecular dynamics; ESS; Physics and Astronomy;

  Sammanfattning : The European Spallation Source will be a world leading neutron source available for a range of neutron scattering experiments in the scientific community. In order to accurately simulate the production of cold and thermal neutrons, an accurate calculation of the neutron cross section for the moderator materials is needed. LÄS MER

 2. 2. High Contrast Imaging Through Scattering Media Using Structured Illumination Fourier Filtering

  Master-uppsats, Lunds universitet/Förbränningsfysik; Lunds universitet/Fysiska institutionen

  Författare :David Frantz; [2017]
  Nyckelord :scattering media; Structured Illumination; optical Fourier filtering; Modulation Transfer Function; Monte Carlo simulation; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : In imaging, obtaining high contrast is of great importance. When imaging through scattering media, optical filtering techniques are used to filter out multiple light scattering which causes loss of contrast. LÄS MER

 3. 3. Att skapa ett syndrom - Aspergers syndrom konstruerat enligt fyra olika diskurser

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Alexander Karlsson; Emma Karis; [2010]
  Nyckelord :discourse; psychology; bio-medicine; psychiatric diagnoses; Foucauldian Discourse Analysis; socialkonstruktionism; diskurser; emancipatorisk; samhällsorienterad; biomedicin; psykologi; psykiatriska diagnoser; Aspergers syndrom; socially oriented; social Constructionism; emancipatory; Social Sciences;

  Sammanfattning : Psykiatriska diagnoser är idag fler än någonsin, berör ett stort antal människor och är genom olika processer i ständig förändring. Syftet med denna studie, som är en diskursanalys, är att undersöka på vilka sätt och inom vilka diskurser psykiatriska diagnoser kan konstrueras. LÄS MER

 4. 4. En studie om behandlares uppfattningar kring behandlingsmetoder för sexualbrottsdömda

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Anna Backlund; Aida Dimiraca; [2009]
  Nyckelord :Kriminalvården; treaters; Sexual offenders; treatment; Social Sciences;

  Sammanfattning : Abstract Keywords: Sexual offenders, treatment, Kriminalvården, treaters What method of treatment that is the most efficient in order to prevent relapse in sexual crimes is a much discussed subject in today’s society. In science there is a controversy between the psychological perspective and that of bio medicine regarding choice of treatment. LÄS MER