Sökning: "biodiversity"

Visar resultat 1 - 5 av 561 uppsatser innehållade ordet biodiversity.

 1. 1. Den blå tråden

  M1-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för arkitektur och byggd miljö

  Författare :Sigrid Thunberg; [2020]
  Nyckelord :Arts and Architecture;

  Sammanfattning : This thesis revolves around rain, more specifically the relationship between urban development and rain. In this part of the world rain is often considered something negative and something that we want to avoid. Architecture has been implemented in order to create structures which protect us from the water falling from the sky. LÄS MER

 2. 2. Läkemedelseffekter på marina organismer : En studie gjord på Mytilus Edulis Trossulus och Citalopram

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik; Södertörns högskola/Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

  Författare :Johanna Lindberg; Jakob Forssell; [2020]
  Nyckelord :Blue mussel; mollusc; Baltic sea; pharmaceutical; wastewater; SSRI; filtration; byssusthreads; activity; Blåmussla; Östersjön; SSRI; läkemedel; avloppsreningsverk; filtrering; byssustrådar; rörelse;

  Sammanfattning : Denna studien har gjorts på blåmusslor, Mytilus edulis trossulus, för att undersöka effekter av det antidepressiva läkemedlet Citalopram på blåmusslans fysiologiska funktioner. Blåmusslan är en vanligt förekommande art i Östersjön där den fungerar som en nyckelart som; bidrar till den biologiska mångfalden, är långt ner i näringskedjan och är anpassningsbar. LÄS MER

 3. 3. Invasiva främmande växter - ett växande problem

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Miljövetenskaplig utbildning

  Författare :Sanna Lindén; [2020]
  Nyckelord :Invasiva arter; Biologisk Mångfald; Hässleholm; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : Biodiversity is decreasing globally due to habitat destruction, pollution, over-exploitation, climate change and the increasing spreading of invasive alien species (IAS). The Swedish legislation on IAS is new and has not been implemented in the municipality of Hässleholm and therefore a study was required. LÄS MER

 4. 4. Vad påverkar betestrycket av älg? : En statistisk analys av ÄBIN-data av älgars betestryck på tall längs väg E4 i Norrland med fokus på viltstängsel och trädslagsammansättning

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap

  Författare :Alexander Persson; [2020]
  Nyckelord :moose; barrier; fence; grazing damage; pine; composition;

  Sammanfattning : The Swedish forest is valuable from many different perspectives in the form of forestry, climate change, biodiversity, and recreation. In order to utilize the forest and meet all needs, it is important to investigate potential factors affecting the growth of the forest. LÄS MER

 5. 5. Grönområden under mörkrets timmar : En studie om trygghet i städernas parker och grönområden under kvälls- och nattetid

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Christoffer Öbom; [2020]
  Nyckelord :Green areas; Urban parks; Sense of safety; Grönområden; Parker; Trygghet; Mörker; Städer; Rädsla; Otrygghet;

  Sammanfattning : Parker och grönområden är betydelsefulla för en stad och har många viktiga egenskaper och funktioner för både enskilda människor och för att möta de klimatutmaningar som samhället står inför. För människor erbjuder de plats för att socialisera, koppla av och njuta samtidigt som den biologiska mångfalden främjas, dagvatten tas omhand samt att det skänker karaktär för dess stad. LÄS MER