Sökning: "biofeedback"

Visar resultat 1 - 5 av 26 uppsatser innehållade ordet biofeedback.

 1. 1. Omvårdnad vid urininkontinens hos kvinnor

  Kandidat-uppsats, Röda Korsets Högskola; Röda Korsets Högskola

  Författare :Saido Abdulahi Jama; Nanna Munter; [2021]
  Nyckelord :Nursing; Nursing measures; Urinary Incontinence; Women; Kvinnor; Omvårdnad; Omvårdnadsåtgärder; Urininkontinens;

  Sammanfattning : Background: Urinary incontinence (UI) is a public health problem, globally and nationally. UI means a reduced quality of life for those suffering from it and at the same time it means high costs for the care. Within the patients, women are overrepresented. Nearly half of all women are at risk of UI in adult age. LÄS MER

 2. 2. Gallery of Heartbeats : soma design for increasing bodily awareness and social sharing of the heart rate through sensory stimuli

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Eva Maria Veitmaa; [2020]
  Nyckelord :Biofeedback; digital mindfulness; mixed reality; multisensory experience; soma design; Biofeedback; digital mindfulness; delad verklighet; multisensorisk upplevelse; soma-design;

  Sammanfattning : Elevated heart rate is considered to be an indicator of stress. Thus, noticing one’s own heartbeat can have a negative connotation. Yet, the heartbeat is simply a physiological function, neither positive nor negative in itself, that is experienced in diverse contexts, such as medical, athletic, or intimate. LÄS MER

 3. 3. Design and Tests of a Biofeedback Based Weight Bearing Rehabilitation Device

  Master-uppsats, KTH/Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa (CBH)

  Författare :Stanley Setiawan; [2019]
  Nyckelord :biofeedback; weight bearing; rehabilitation; prototype; wearable; embedded systems;

  Sammanfattning : As upper-limb rehabilitation devices development continue to grow, lower limb rehabilitation devices have limited development. Thus a device that measures weight bearing of heel and forefoot during gait and also produces auditory feedback at certain thresholds were made in this project. LÄS MER

 4. 4. Möjligheter och utmaningar vid användning av GPS-data i Bio feedback-system för analys av fotbollsspelare inom svenska klubbar

  M1-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Milad Razzaghi; [2019]
  Nyckelord :Biofeedback system; GPS data; Sport science;

  Sammanfattning : Swedish football is something that develops continuously every year and with the help of various tools within the sport, the sport also gets better based on the quality of the football field. Swedish football teams are getting further out in Europe and playing European championships in both the Champions League and the Europa League. LÄS MER

 5. 5. Lika vård för alla? : En kvantitativ studie om bäckenbottenbedömningen efter förlossningen vid eftervårdsbesöket i Sverige idag

  Kandidat-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Elin Löfgren; Natalie Nordenskiöld; [2019]
  Nyckelord :Pelvic floor muscle training; postpartum; urinary incontinence; Bäckenbotten; bäckenbottenbedömning; eftervård; eftervårdsbesök; barnmorska; urininkontinens; biofeedback; graviditet; basprogram; förlossning;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställningar Syftet var att undersöka i vilken utsträckning mödrahälsovården i Stockholms läns landsting följer de riktlinjer som finns gällande bäckenbottenbedömning och information om knipträning vid eftervårdsbesöket och om det skiljer sig mot övriga landet. Syftet följs av ett flertal frågeställningar men den primära lyder; i vilken utsträckning har nyförlösta kvinnor fått information gällande knipövningsinstruktioner samt blivit erbjudna en vaginal undersökning hos mödrahälsovården? Metod Kvinnor i Sverige som fött barn 2018 deltog. LÄS MER