Sökning: "biofilter växtbädd"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden biofilter växtbädd.

 1. 1. Uppföljning av regnbäddar i Vellinge : etablering av växter i regnbädd med biokol i växtbädden

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Amanda Ivic; [2019]
  Nyckelord :biofilter; biokol; blågrön infrastruktur; dagvattenhantering; hållbar dagvattenhantering; regnbädd; växtmaterial; växtbädd; etablering; infiltration;

  Sammanfattning : Urbanization is a worldwide trend that has changed the natural water cycle. Today, storm-water in cities is considered a problem that, amongst other things, causes damage to infrastructure. LÄS MER

 2. 2. Dagvattenhantering : Vid Sunlight i Nyköpings kommun

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för biologi och miljö (BOM)

  Författare :Catharina Serra Berglund; [2018]
  Nyckelord :stormwater; rain garden; dagvatten; skelettjordar; torrdamm; grundvatten; klimatförändringar; biofilter växtbädd; regnträdgård; miljökvalitetsnormer;

  Sammanfattning : Today stormwater is a growing problem and it is a hot topic for discussions. Due to the urbanization with growing cities and hard surfaces of asphalt and concrete, rainwater flows off the streets and takes contaminants into stormwater wells. From stormwater pipes, water is led to lakes and the sea. LÄS MER