Sökning: "biofilter"

Visar resultat 1 - 5 av 32 uppsatser innehållade ordet biofilter.

 1. 1. Klimatanpassa staden : gestaltade dagvattenlösningar i bebyggd miljö

  Master-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Elin Linde; [2019]
  Nyckelord :öppen dagvattenhantering; hållbar dagvattenhantering; biofilter; bioretention; regnbäddar; landskapsarkitektur;

  Sammanfattning : Vatten finns överallt omkring oss, och spelar en livsviktig roll för våra samhällen. Men vad händer när vattnet i staden istället blir till ett problem som måste lösas? I detta examensarbete undersöks hur en medveten design kan förbättra den rubbade vattenbalansen i staden samtidigt som den bidrar till attraktiva och välbehövliga miljöer för människorna som bor där. LÄS MER

 2. 2. Den gråblå vägen till grönska : en undersökande studie över regnbäddars potential att göra plats för träd i gatumiljö med gestaltningsexempel från Västerport, Varberg

  Master-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Anton Åberg; [2019]
  Nyckelord :regnbädd; hållbar dagvattenhantering; biofilter; rain garden; SuDS; stadsträd; gatuträd; gatumiljö; landskapsarkitektur;

  Sammanfattning : Den moderna, täta urbana miljön bjuder på många utmaningar kring hur de processer som är givna i en naturlig miljö, ska hanteras när ekosystemen sätts ur spel. En så enkel sak som regn kan bli ett stort problem när all mark som kunde omhändertagit nederbörden blivit hårdgjord eller bebyggd. LÄS MER

 3. 3. Uppföljning av regnbäddar i Vellinge : etablering av växter i regnbädd med biokol i växtbädden

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Amanda Ivic; [2019]
  Nyckelord :biofilter; biokol; blågrön infrastruktur; dagvattenhantering; hållbar dagvattenhantering; regnbädd; växtmaterial; växtbädd; etablering; infiltration;

  Sammanfattning : Urbanization is a worldwide trend that has changed the natural water cycle. Today, storm-water in cities is considered a problem that, amongst other things, causes damage to infrastructure. LÄS MER

 4. 4. Dagvattenhantering : Vid Sunlight i Nyköpings kommun

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för biologi och miljö (BOM)

  Författare :Catharina Serra Berglund; [2018]
  Nyckelord :stormwater; rain garden; dagvatten; skelettjordar; torrdamm; grundvatten; klimatförändringar; biofilter växtbädd; regnträdgård; miljökvalitetsnormer;

  Sammanfattning : Today stormwater is a growing problem and it is a hot topic for discussions. Due to the urbanization with growing cities and hard surfaces of asphalt and concrete, rainwater flows off the streets and takes contaminants into stormwater wells. From stormwater pipes, water is led to lakes and the sea. LÄS MER

 5. 5. Botanisk biofiltrering av inomhusluft : det sitter i väggarna

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Jens Öqvist; [2018]
  Nyckelord :botanisk rening; växtrening; luftföroreningar; inomhusluft; VOC:s; luftrening; mikrober; botaniskt biofilter; växtvägg; ren luft;

  Sammanfattning : Vår inomhusluft utsätts kontinuerligt för olika typer av föroreningar, främst olika typer av VOC (lättflyktiga organiska ämnen) som förångas från olika byggnadsmaterial och konsumentprodukter. Det uppstår även luftföroreningar inomhus från olika typer av förbränningsprocesser. LÄS MER