Sökning: "biofuel"

Visar resultat 1 - 5 av 283 uppsatser innehållade ordet biofuel.

 1. 1. Biocarbon production from biomass based energy plant forapplication in high-value materials

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för teknikvetenskap och matematik

  Författare :David Söderberg; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Natural graphite, a type of carbon, is used in most battery driven electronic devices around the world as it serves as the anode in Li-ion batteries. Since 67\% of global production of graphite originates from a single country the EU has classified it as a critical raw material with a high supply risk. LÄS MER

 2. 2. Dekomponeringsanalys av personbilstrafikens CO2-utsläpp i Sverige 1990–2015

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Naturresurser och hållbar utveckling

  Författare :Christelle Kalla; [2019]
  Nyckelord :Decomposing analysis; Logarithmic Mean Divisia Index; passenger cars; fossil emissions; HBEFA; Dekomponeringsanalys; Logarithmic Mean Divisia Index; personbilstrafik; fossila utsläpp; HBEFA;

  Sammanfattning : År 2045 ska Sverige uppnå territoriella nettonollutsläpp och till år 2030 ska utsläppen från transportsektorn ha minskat med 70 % jämfört med år 2010. Sveriges vägtrafik står för en tredjedel av de totala växthusgasutsläppen. För att uppnå klimatmålen bör de mest lämpade styrmedlen och åtgärderna prioriteras. LÄS MER

 3. 3. Produktion av näringspellets med varierad mekanisk kraft och ligninhalt : Utvärdering av pelletsegenskaper och energianvändning

  M1-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för ingenjörs- och kemivetenskaper (from 2013)

  Författare :David Garcia Lawson; [2019]
  Nyckelord :Pyrochar; pellets; pellet properties; Biokol; pellets; pelletegenskaper;

  Sammanfattning : En fortsatt ökning av koldioxidutsläppen leder ekosystemen på jorden mot snabba, farliga och irreversibla klimatförändringar. Den svenska skogsindustrin är en viktig aktör för att tillfredsställa framtidens efterfrågan på förnyelsebara bioprodukter. Produktionsökningen innebär ökad påtryckning på de svenska skogsmarkerna. LÄS MER

 4. 4. WELL-TO-WHEELS ANALYSIS OF HEAVY-DUTY TRUCK FUELS : A comparison between LNG, LBG and Diese

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Simon Nylund; Niklas Wenstedt; [2019]
  Nyckelord :Sustainable; energy; GHG; emissions; production; processing; liquefaction; transportation; Hållbar; energi; GHG; utsläpp; produktion; process; förvätskning; transport;

  Sammanfattning : Heavy-duty trucks accounts for 25% CO2 emissions in Sweden and there is approximately 12.6 million heavy-duty vehicles in the EU with different types of fuel and utilization areas. LÄS MER

 5. 5. Rening av NOx i rökgaser från biobränslepanna på AAK

  Master-uppsats, Lunds universitet/Kemiteknik (CI)

  Författare :Medina Selmani; [2019]
  Nyckelord :chemical engineering; kemiteknik; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Ångcentralen på AAK har 4 olika pannor och huvudpannan är en biobränslepannan. Denna panna benämns även som Panna 4 och eldas idag med hushållspellets av klass A1. Vid förbränning så bildas kväveoxider, NOX, som har en negativ effekt på miljön och människor. LÄS MER