Sökning: "biofuel"

Visar resultat 1 - 5 av 295 uppsatser innehållade ordet biofuel.

 1. 1. Restprodukters användning : Återanvändning och potentiella användningsområden inom skogs-,papper-, ståloch gruvindustrin för restprodukter

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM); KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Malte Eriksson; Noel Köhler; [2020]
  Nyckelord :Reuse; residual products; by-product; circular economy; biofuels; slag; country rock and tailings.; Återanvändning; restprodukter; biprodukter; cirkulär ekonomi; biodrivmedel; slagg; sidoberg och anrikningssand.;

  Sammanfattning : Flertalet stora produktionsbolag inom förädlingsprocessen av råvaror har som mål att så mycket som möjligt av materialet i produktiosprocessen kommer till användning. Detta kan ske genom att effektivisera produktionen, men även genom att de restprodukter som uppkommer återanvänds tillbaka i processen alternativt komma till användning i nya områden, hela tiden i åtanke att bibehålla samma kvalitet på ursprungsprodukten. LÄS MER

 2. 2. Koldioxidavskiljning på ett biobränsleeldat kraftvärmeverk : Simulering av två avskiljningstekniker vid Karlstad Energis kraftvärmeverk, Heden 3

  Master-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för ingenjörs- och kemivetenskaper (from 2013)

  Författare :Sandra Bergström; [2020]
  Nyckelord :Carbon dioxide capture; BECCS; CHP; bio-CCS; HPC; hot potassium carbonate; MEA; mono ethanol amine; carbon capture technologies; carbon dioxide; chemical absorption; carbon dioxide capture and storage; Koldioxidavskiljning; BECCS; kraftvärme; bio-CCS; HPC; kaliumkarbonat; MEA; mono etanol amin; avskiljningstekniker; koldioxid; kemisk absorption; koldioxidinfångning och lagring;

  Sammanfattning : BECCS (Bioenergy Carbon Capture and Storage) is an important part of measures to achieve zero net emissions globally by 2050, as the technology can create carbon sinks. However, the technology is very energy-intensive and expensive, and affects the existing systems at implementation. LÄS MER

 3. 3. Sustainable Solutions in the Aviation Industry : A scenario analysis of electrified aircrafts, sustainable aviation fuels and carbon offsetting

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM); KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Niklas Jönsson; Fredrik Hillesöy; [2020]
  Nyckelord :Aviation; carbon offsetting; air travel comparison site; biofuel; electrified aircrafts; scenario analysis.; Flygindustrin; klimatkompensation; flygprisjämförelsesite; scenario analys; elektriska flygplan; biobränsle;

  Sammanfattning : Global warming is an issue that affects the entire world. The aviation industry accounts for around three percent of global emissions, and actions are needed to help steer the industry towards a sustainable transition with new technologies and alternative aviation fuels to reduce emissions. LÄS MER

 4. 4. Kartläggning av varmgång i produktlager hos svenska pelletsproducenter

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204)

  Författare :David Eriksson; [2020]
  Nyckelord :enkät; intervju; pelletslager; pellets; varmgång; självuppvärmning; kartläggning;

  Sammanfattning : Biobränsle som energislag är heterogent till sin natur och har relativt låg energiden- sitet, vilka är två icke önskvärda egenskaper när det gäller energibärare. För att mot- verka detta kan materialet pelleteras. LÄS MER

 5. 5. Study of a valorisation process for biomass industrial waste involving acid cooking and enzymatic hydrolysis

  Master-uppsats, KTH/Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa (CBH)

  Författare :Nicolas Brunet; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Lignocellulosic biomass has potential to chip in the chemical and biofuels supplies in future societies,even though lignocellulose is a recalcitrant structure that has to be treated in several steps. After theirproper life cycle, wood-derived materials such as particleboards have few outcomes today apart fromenergy recovery for heat production. LÄS MER