Sökning: "biogas"

Visar resultat 21 - 25 av 647 uppsatser innehållade ordet biogas.

 1. 21. Optimala biodrivmedel för inblandning i diesel : En jämförelse mellan tre biodrivmedel

  Kandidat-uppsats, KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik; KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Författare :Camilla Blomqvist; Natalie Zingmark; [2019]
  Nyckelord :diesel; biodrivmedel; HVO; RME; BTL; hållbar utveckling; reduktionsplikt; fossilfri transportsektor;

  Sammanfattning : 2018 beslutade Sveriges regering att införa en reduktionsplikt som ämnar att reducera växthusgasutsläpp inom transportsektorn och därmed öka användningen av biodrivmedel. Bränsleleverantörer i Sverige har genom reduktionsplikten en skyldighet att blanda in förnyelsebart drivmedel i fossila bränslen. LÄS MER

 2. 22. Anaerobic degradation of volatile fatty acids in continuous biogas reactors at very short hydraulic retention times.

  Master-uppsats, Lunds universitet/Teknisk mikrobiologi; Lunds universitet/Bioteknik

  Författare :Anna Lea Auguste Weimer; [2019]
  Nyckelord :Anaerobic digestion; hydraulic retention time; organic loading rate; biogas; applied microbiology; teknisk mikrobiologi; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : There is an increasing demand for safe, affordable and above allsustainable energy, due to the exhaustion of fossil fuels and increasing greenhousegas emissions. In this context, anaerobic digestion is of growing interest, as it enablesthe production of the versatile renewable energy source biogas from various types oforganic wastes. LÄS MER

 3. 23. Prospects for continued use and production of Swedish biogas in relation to current market transformations in public transport

  Master-uppsats, KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Författare :Agnes Hagstroem; [2019]
  Nyckelord :biogas; electric bus; public transport; road transport; sea transport; industry; electricity; heat; policy instruments; biogas; elbuss; kollektivtrafik; vägtransporter; sjöfart; industri; elektricitet; värme; styrmedel;

  Sammanfattning : Biogas is largely utilised as vehicle fuel in public bus transport in Sweden today. This study investigates opportunities and barriers for continued domestic use and production of biogas, in relation to the ongoing electrification of public bus transport. LÄS MER

 4. 24. Optimering av driftstemperatur vid mesofil rötning av slam : - funktionskontroll vid Uppsalas reningsverk

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Johanna Andersson; [2019]
  Nyckelord :Mesophilic; anaerobic digestion; sewage sludge; temperature change; BMP-test; energy balance; dewaterability; CST; Mesofil; rötning; avloppsslam; temperaturförändring; satsvist utrötningsförsök; energibalans; slamavvattning; CST;

  Sammanfattning : För att minska klimatpåverkan är energisnåla processer och användning av fossilfria bränslen viktigt. Vid stabilisering av avloppsslam vid reningsverk är en vanlig metod rötning som förutom att ta hand om slammet även producerar biogas, ett fossilfritt bränsle med låga växthusgasutsläpp. LÄS MER

 5. 25. Intensively processed silage using Bio-extruder : effects on gas production and forage digestibility

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Animal Nutrition and Management

  Författare :Emma Elgemark; [2019]
  Nyckelord :digestion rate; timothy; red clover; gas production; NDF digestibility; extruder Abstrac;

  Sammanfattning : The dairy cow requires a high feed intake to maintain a high milk production and forage is a crucial component in dairy cows diet. Forage stimulates chewing activity and rumination which contributes to a normal and effective rumen function. LÄS MER