Sökning: "biografier"

Visar resultat 1 - 5 av 118 uppsatser innehållade ordet biografier.

 1. 1. Att leva med sjukdomen ALS. : En innehållsanalys baserad på självbiografier

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Lena Almlie; [2021]
  Nyckelord :Amyotrophic lateral sclerosis; biografier; resurser; upplevelse.;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Karl X Gustav, Fem gestaltningar genom tiden : En studie i hur 1600-tals kungen Karl X Gustav har gestalts i historieböckerna från åren 1855, 1924, 1958, 1984 & 2009

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Albin Nensén; [2021]
  Nyckelord :Karl X Gustav; biografier; litteraturanalys; historieskrivande;

  Sammanfattning : Charles X Gustav was a Swedish king during the 17th century and mostlyremembered for his military camping to take control of the Baltic Sea. As oflate, Charles X has not been as well mentioned as other monarchs in Swedishhistory (such as Gustav Vasa or Charles XII). LÄS MER

 3. 3. Fader, jag överlämnar mig åt dig : Överlåtelse och coping hos Charles de Foucauld

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för idé- och samhällsstudier

  Författare :Sofia Holm; [2021]
  Nyckelord :Charles de Foucauld; överlåtelse; romersk-katolska kyrkan; Kenneth Pargament; coping; stress.;

  Sammanfattning : Charles de Foucauld var en romersk-katolsk präst, ordensbroder och eremit som under sinasista levnadsår bodde i Sahara i Algeriet. I följande arbete analyseras hans liv och denöverlåtelse till Gud som han ägnade sig åt som det framställs i hans efterlämnade skrifter. LÄS MER

 4. 4. Skönlitteratur i svenska som andraspråk

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för språkdidaktik

  Författare :Emma Nensén; [2020]
  Nyckelord :Svenska som andraspråk; skönlitteratur; ämneskonceptioner;

  Sammanfattning : Föreliggande studie undersöker innehållet i ämnet svenska som andraspråk med fokus på vilken skönlitteratur som används i undervisningen och hur lärare motiverar sina val. Studien tar avstamp i Hellbergs (2012) ämneskonceptioner om svenska; svenska som färdighetsämne, svenska som personlig utveckling, svenska som kritisk litteracitet och svenska som litteraturtradition. LÄS MER

 5. 5. Tiden läker inte alla sår : En kvalitativ studie om kvinnors berättelser gällande konsekvenser av sexuella övergrepp.

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Socialt arbete; Högskolan Dalarna/Socialt arbete

  Författare :Nina Löppönen; Rosita Våhlberg; [2020]
  Nyckelord :Child sexual abuse; daughter and father; social consequences; emotional consequences; shame; Sexuella övergrepp mot barn; dotter och pappa; sociala konsekvenser; känslomässiga konsekvenser; skam;

  Sammanfattning : Flickor som blir utsatta för sexuella övergrepp av sin pappa är svåra att upptäcka och därmed svåra att hjälpa då övergreppen sällan avslöjas. Detta kan leda till stora konsekvenser i det vuxna livet. LÄS MER