Sökning: "biologi C-"

Visar resultat 1 - 5 av 74 uppsatser innehållade orden biologi C-.

 1. 1. Do potentially seal-safe pingers deter harbour porpoises (Phocoena phocoena) in the vicinity of gillnets and thereby reduce bycatch?

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Biologi

  Författare :Simon Björklund Aksoy; [2020]
  Nyckelord :Acoustic Deterrent Device; Banana pinger; Bycatch; Commercial fishery; C-POD; Dinner-bells; Future Oceans pinger; Harbour porpoise;

  Sammanfattning : Incidental bycatch in gillnets is a substantial threat to small cetaceans. Using Acoustic Deterrent Devices, “pingers”, have successfully reduced bycatch of harbour porpoises in gillnets. LÄS MER

 2. 2. Odling av okra i Sverige : förutsättningar och kulturåtgärder för kommersiell produktion

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Författare :Elin Brånsjö; [2020]
  Nyckelord :Abelmoschus esculentus; Hibiscus esculentus; odlingsförhållanden; odlingskrav;

  Sammanfattning : Det här arbetet undersöker möjligheten att odla okra, Abelmoschus esculentus, för kommersiell produktion i Sverige. Arbetet har genomförts som en litteraturstudie och information om växtens biologi och odlingskrav har sedan jämförts med odlingsförhållandena i Sverige. Förslag på åtgärder och odlingssystem har sedan presenterats. LÄS MER

 3. 3. Metod för provtagning av svartlut och analys av såpa i svartlut

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för fysik, kemi och biologi

  Författare :Inger-Johanne Hjalmarson; [2019]
  Nyckelord :Black liquor; centrifuge; sampling; sulphur soap; tall oil; Centrifugering; provtagning; svartlut; såpa; tallolja;

  Sammanfattning : In paper pulp production, many details can be optimized. For optimal separation of soap from black liquor, it is important to know the amount of soap in the black liquor. A project to produce a method for sampling black liquor and a method for measuring how much soap is present in black liquor by centrifugation was done at Södra Cell Mönsterås. LÄS MER

 4. 4. Effekter av psykofarmaka på planktonsamhällen - Experimentell pilotstudie.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för biologi och miljö (BOM)

  Författare :Rebecca Winberg; [2019]
  Nyckelord :ciliater; fluoxetin; grönalger; oxazepam; zooplankton;

  Sammanfattning : Till följd av samhällets konsumtion av psykofarmaka, återfinns rester av preparaten i utgående avloppsvatten som oförändrade eller i form av metaboliter. Avloppsvattnet utgör därför en betyd-ande källa till att vår akvatiska miljö exponeras för psykofarmaka, vars verkningsmekanismer på-verkar akvatiska organismsamhällens struktur och funktion. LÄS MER

 5. 5. Skadeinsekters populationsdynamik i ett heterogent jordbrukslandskap

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Examensarbeten i biologi

  Författare :Viktor Jönsson; [2019]
  Nyckelord :Biology and Life Sciences;

  Sammanfattning : Chemical pesticides have long been used to keep crops free from pests, but in modern agriculture biological control is viewed as a viable alternative to pesticides. The concept of biological control is to implement predators that feed upon the pests. LÄS MER