Sökning: "biologi"

Visar resultat 1 - 5 av 1390 uppsatser innehållade ordet biologi.

 1. 1. Undervisningskvalitéer och prioriteringar i de första årens NO-undervisning

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Johanna Martén; [2020-03-10]
  Nyckelord :biologi; fysik; kemi; naturorienterande ämnen; NO; undervisningskvalitéer; yngre elever;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att undersöka vad som kan karaktärisera NO-undervisningen i årskurserna 1 - 3 och vilka undervisningskvalitéer som synliggörs genom lärares beskrivningar av undervisningen. NO är i de första årskurserna ett samlingsnamn och innefattar ämnena biologi, fysik och kemi. LÄS MER

 2. 2. Statiner och ALS En litteraturstudie om incidens och sjukdomsförlopp : Statiner och ALS En litteraturstudie om incidens och sjukdomsförlopp

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för integrativ medicinsk biologi (IMB)

  Författare :Daniel Wahlberg; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Systematiska undersökningar i klassrummet inom de naturvetenskapliga ämnena enligt Lgr11 – hur omsätts och tolkas läroplanens begrepp i praktiken av lärare som undervisar i årskurs 6-7 : En intervjuundersökning med undervisande lärare i kemi, fysik, biologi och teknik

  Magister-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik

  Författare :Basic Vildana; [2020]
  Nyckelord :Scientific Inquiry; VASI; Views About Scientific Inquiry; biologi; fysik; kemi; Lgr11; naturvetenskapliga ämnen; systematiska undersökningar; systematiska vetenskapliga undersökningar; teknik; VASI; vetenskapliga undersökningar;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Fragment-screening by X-ray crystallography of human vaccinia related kinase 1

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för fysik, kemi och biologi

  Författare :Yousif Ali Rashid Majid; [2020]
  Nyckelord :Fragment based drug discovery; X-ray crystallography; screening; vaccinia related kinase 1; crystal optimization; fragment library design; differential scanning fluorimetry; Sprint Bioscience;

  Sammanfattning : Fragment-screening by X-ray crystallography (XFS) is an expensive and low throughput fragment drug discovery screening method, and it requires a lot of optimization for each protein target. The advantages with this screening method are that it is very sensitive, it directly gives the three-dimensional structure of the protein-fragment complexes, and false positives are rarely obtained. LÄS MER

 5. 5. Vilket behandlingsalternativ fungerar bäst mot erosiv orallichen planus?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för integrativ medicinsk biologi (IMB)

  Författare :Emmy Persson; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER