Sökning: "biologi"

Visar resultat 1 - 5 av 1488 uppsatser innehållade ordet biologi.

 1. 1. Biologi i skogsmiljö : En enkätstudie om hur förskolor med varierande tillgänglighet till skogsmiljö använder sig av denna

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet

  Författare :Elin Frykman; [2021]
  Nyckelord :Biology; education; forest environment; nature; preschool; Biologi; förskola; natur; skogsmiljö; undervisning;

  Sammanfattning : This study investigates how preschools with different accessibility to forestenvironment use it while teaching biology. Questions like what and how preschool teachers educate has been explored as well as which possibilities andobstacles they perceive by using the forest as a learning environment. LÄS MER

 2. 2. Lärande i biologi genom samverkan : Hur externa aktörer kan bidra till mellanstadieelevers kunskapsutveckling i biologiämnet genom utomhuspedagogiska aktiviteter

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå,

  Författare :Petter Viborgh; [2021]
  Nyckelord :utomhuspedagogik; externa aktörer; biologi; lärande; kunskapsutveckling;

  Sammanfattning : Utomhuspedagogiska aktiviteter är något som kan komplettera elevers lärande, inte minst i biologiundervisning. I Sverige såväl som andra länder finns olika externa aktörer som i samverkan med skolor bedriver undervisning genom utomhuspedagogiska aktiviteter. LÄS MER

 3. 3. Analys av orala antikoagulantia som expedierats mot recept på apotek i Sverige : En analys baserad på aggregerade data i Socialstyrelsens statistikdatabas för läkemedel

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för integrativ medicinsk biologi (IMB)

  Författare :Ida Holmlund; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Farmaceutiska tjänsters synlighet på apotek Vidareutveckling och validering av observationsmall.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för integrativ medicinsk biologi (IMB)

  Författare :Elin Nygaard; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Evaluation of distribution coefficients (KOC and Kd) for per- and polyfluoroalkyl substances

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för biologi och miljö (BOM)

  Författare :Nika Nordanstorm; [2021]
  Nyckelord :PFAS; PFOS; organic contaminant; sorption; Kd; KOC; distribution coefficient; solubility; mobility; environmental fate; environmental transport; contaminated site; hydrophobic interaction; electrostatic interaction;

  Sammanfattning : The dominating factors affecting sorption of per- and polyfluoroalkyl substances (PFAS) remain subject of research and debate. Traditionally, distribution coefficients (e.g. LÄS MER