Sökning: "biologisk mångfald jordbruk"

Visar resultat 1 - 5 av 52 uppsatser innehållade orden biologisk mångfald jordbruk.

 1. 1. Odlingslandskapet : Miljöersättningar och det rättsliga skyddet för biologisk mångfald

  Magister-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Johanna Mattsson; [2019]
  Nyckelord :biologisk mångfald; miljöersättning; odlingslandskapet; landsbygdsprogrammet; effektivitet;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är att undersöka skyddet för biologisk mångfald på global nivå, inom EU och på nationell nivå. Vidare syftar framställningen till att belysa odlingslandskapets biologiska mångfald, hoten mot densamma samt miljöersättningars effektivitet som styrmedel för att hejda förlusten av biologisk mångfald. LÄS MER

 2. 2. Kan alléodling i jordbrukslandskapet bidra till att uppnå de svenska miljömålen?

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Författare :Carolina Larsson; [2019]
  Nyckelord :agroforestry; biologisk mångfald; övergödning; växthusgaser; odlingslandskap; jordbruk; trädgårdsodling; tempererat klimat; agroforestry; biodiversity; eutrophication; greenhouse gas; agricultural landscape; agriculture; horticulture; temperate climate;

  Sammanfattning : Miljöproblemen vi som samhälle står inför berör oss alla då maten vi äter påverkas av miljön den produceras i. Likaså påverkas både odlingsmiljön och den omgivande miljön av hur vi odlar maten. Detta arbete syftar till att undersöka ifall alléodling kan bidra till att de svenska miljömålen uppnås och fokuserar på fyra av målen. LÄS MER

 3. 3. Hållbart jordbruk – Ett urval av svenska växt- och djurbönders tankar kring hållbarhet och framtid

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Sara Jinbäck; [2019]
  Nyckelord :Svenska växt-och djurbönder; lantbrukarnas synvinkel; hållbarhet; hållbart jordbruk; framtidssyn; interaktion med samhället; förnyelsebar energi; Swedish plant and animal farmers; farmer s viewpoint; sustainability; sustainable agriculture; future view; interaction with society; renewable energy;

  Sammanfattning : Det talas allt mer om hållbarhet i samhället, inte minst inom jordbruket. Redan innan 1980-talet fördes det på tal, men det fick sig ett uppsving genom Brundtlandrapporten 1987. Nuförtiden är konsumenter medvetna och samhället tenderar att efterfråga hållbart producerade produkter. LÄS MER

 4. 4. The biodiversity loss crisis in Southeast Asia

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Louise Nilsson; [2019]
  Nyckelord :biodiversity; ecosystem services; biocentrism; Southeast Asia; sixth mass-extinction;

  Sammanfattning : Denna kandidatuppsats gör en ansats till att belysa biodiversitetsproblematiken i Sydostasien, som är ett område med mycket hög artrikedom som samtidigt hotas av en intensifierad förlust av arter. Fyra ’biodiversitet hotspots’ omger Sydostasien, vilka indikerar platser med hög artrikedom vilka sammanfaller med hög förlust av habitat. LÄS MER

 5. 5. The ecological footprint of swedish sugar consumption

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Crop Production Ecology

  Författare :Karin Holmstrand; [2019]
  Nyckelord :land use; sustainability; sugar;

  Sammanfattning : Climate change, loss of biodiversity and an ongoing population growth are challenging the global food production. Land is a scarce resource that is demanded for many purposes, reason why it is relevant to question how the arable land is used in the food production. LÄS MER