Sökning: "biomarkers"

Visar resultat 1 - 5 av 209 uppsatser innehållade ordet biomarkers.

 1. 1. Sjuksköterskans förutsättningar för en tidig identifiering av sepsis

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Ulrica Wennerberg Korneliusson; Susanna Wingård; [2022-02-07]
  Nyckelord :Sepsis; identify; experience; nurse; nursing care; sepsissyndrome; early diagnosis; missed diagnosis; disease attribute; symptom assessment; knowledge; competense; screening tool; biomarkers; infection;

  Sammanfattning : Bakgrund: Dödligheten i sepsis är hög och en snabb identifiering samt en tidig administrering av antibiotika är av högsta prioritet för att undvika septisk chock där risken för allvarliga komplikationer med dödlig utgång föreligger. Sjuksköterskan är den i vårdteamet som arbetar närmast patienten och besitter största möjligheten att identifiera sepsis i ett tidigt skede. LÄS MER

 2. 2. Förekomst av parodontit bland vuxna med kranskärlssjukdom : Allmän litteraturstudie Examensarbete

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/Hälsohögskolan

  Författare :Ghazal Alabdalla; Rania Amairi; [2022]
  Nyckelord :Biomarkers; cardiovascular disease; inflammation; periodontal disease;

  Sammanfattning : Aim: The aim of this literary study is to investigate the incidence and causal factors of periodontitis among individuals ≥50 years of age with coronary heart disease. Method: The method used for this literary study was to search for original scientific articles in the databases CINAHL, DOSS and MEDLINE. LÄS MER

 3. 3. Development and evaluation of an inter-subject image registration method for body composition analysis for three slice CT images

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Hugo Dahlberg; [2022]
  Nyckelord :Medical imaging; Image registration; SCAPIS;

  Sammanfattning : Over 30 000 liver, abdomen, and thigh slices have been acquired by computed tomography for the SCAPIS and IGT study. To utilise the full potential of the large cohort and enable statistical pixel-wise body composition analysis and visualisation of associations with other biomarkers, a point-to-point correspondence between the scans is needed. LÄS MER

 4. 4. Identifying prognostic biomarkers for severe sepsis disease and 28 days mortality

  Master-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för biovetenskap

  Författare :Gaprielle Massoud; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Sepsis is a complex, deadly, and difficult-to-diagnose disease characterized by anomalies in numerous life-threatening organ failures caused by an improper host response to an infecting organism such as bacteria, fungi, or viruses. Patient characteristics such as age and immunologic state, infection factors, and environmental factors such as nutritional status affect sepsis prognosis and make it difficult and a common cause of mortality. LÄS MER

 5. 5. Evaluation of the Two-tailed RT-qPCR method with the application of manual vs robotic extraction of miRNA

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för biovetenskap

  Författare :Lia Rozenberg; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Sepsis is aggressive and severe inflammatory body response to an infection and is considered to be one of the most common death causes in patients. The current diagnosis of sepsis is not fast enough to help those who get sepsis, due to its fast progression. The current golden standard for sepsis diagnosis is blood culturing. LÄS MER