Sökning: "biomassa"

Visar resultat 1 - 5 av 253 uppsatser innehållade ordet biomassa.

 1. 1. Diving into Blue Carbon : A Review on Carbon Sequestration by Mangrove Forests, Seagrass Meadows and Salt Marshes, and Their Capacity to Act as Global Carbon Sinks

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Hugo George; [2019]
  Nyckelord :carbon sinks; coastal ecosystems; carbon sequestering; blue carbon; kolsänkor; kustbelägna ekosystem; kolfixering; blue carbon;

  Sammanfattning : During the last decade, the academic interest for Earth’s natural carbon sinks and their role concerning climate change has increased. Today, many scientists around the world are trying to calculate different ecosystem’s potential to sequester and store carbon dioxide from the atmosphere. LÄS MER

 2. 2. Adderade råmaterial för produktion av biokol

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, KTH/Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa (CBH)

  Författare :Johan Qviström; [2019]
  Nyckelord :Biokol; biomassa; pyrolys;

  Sammanfattning : Denna rapport undersöker ett antal biomassors lämplighet att användas vid tillverkning av biokolgenom långsam pyrolys. Detta har genomförts med hjälp av en litteraturstudie inklusive fallstudierför alla undersökta biomassor och det resulterade i två modeller. LÄS MER

 3. 3. How is soil carbon stock in old-growth boreal forests affected by management?

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Forest Ecology and Management

  Författare :Jenny Dahl; [2018]
  Nyckelord :forest management; unmanaged forest; harvesting effects; mineral soil; skogsskötsel; obrukad skog; avverkningseffekt; mineraljord;

  Sammanfattning : Boreal forests are able to store large amounts of carbon in soil and biomass, and forest management is considered an important strategy for mitigating climate change. Sweden has a long history of forest management that have intensified during the last century, but there are still old-growth forests that have not been disturbed by management. LÄS MER

 4. 4. Feasibility Study of a Technology for Catalytic Low Pressure Depolymerization of Biomass to Diesel in Thailand

  Master-uppsats, KTH/Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa (CBH)

  Författare :Kusuma Wongmaha; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The study has been conducted in collaboration with Swestep AB, a Swedish company that specializes in the conversion of waste to valuable products via the KDV technology. The study explores the possibility of using cassava chips and cassava pulp as a potential feedstock in the production of synthetic diesel and compares the KDV method with fermentation, a conventional method of using cassava chips and cassava pulp in Thailand. LÄS MER

 5. 5. Förvaltningsplan för Ringsjöns rovfiskbestånd - Problemidentifiering och förslag till åtgärdsplan

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Examensarbeten i biologi

  Författare :Patrik Larsson; [2018]
  Nyckelord :Biology and Life Sciences;

  Sammanfattning : Eutrofiering är ett världsomspännande problem för sötvatten. Höga tillflöden av fosfor leder till försämrade förutsättningar för många typer av rovfiskar såsom abborre (Perca fluviatilis) och gädda (Esox lucius). LÄS MER