Sökning: "biometric data"

Visar resultat 1 - 5 av 39 uppsatser innehållade orden biometric data.

 1. 1. Ansiktsrekonstruktion : Mannen från den medeltida kyrkoruinen S:t Hans, Visby

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Arkeologi

  Författare :Linnéa Gustavsson; [2019]
  Nyckelord :Facial reconstruction; ethical issues; American method; genetics; biometric data;

  Sammanfattning : Facial reconstructions, like archaeology, consists of many layers that one must get through to understand the whole picture. The development of the methods that reconstructions rely on, occurred during the 20th century. LÄS MER

 2. 2. GLOBAL SOLUTION, LOCAL INCLUSION? : A study of digital IDs for refugees in Uganda

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Kulturgeografiska institutionen; Uppsala universitet/Kulturgeografiska institutionen

  Författare :Karin Johansson; Frida Ljungek; [2019]
  Nyckelord :Biometrics; Inclusion; Digital IDs; Uganda; Refugees;

  Sammanfattning : This thesis examines the main implications, as well as future possibilities and challenges of a high-tech ID-system for refugees in Uganda. The implemented system captures biometric information and targets the UN sustainable development goal 16.9 legal identity for all. LÄS MER

 3. 3. Fingerprint Image Segmentation Using Local Radial Transformations

  Master-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för tillämpad signalbehandling; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för tillämpad signalbehandling

  Författare :Venkata Ramakrishna Reddy Karri; Venkata Manoj Manda; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : With a considerable increase in technology and need for security, aninterest has been created in the development of biometric technology.Various personal identification techniques like face recognition, voicerecognition, retinal pattern and fingerprint recognition are in existence. LÄS MER

 4. 4. Biometriska säkerhetslösningars inverkan på IT-forensik inom polisen : En kvalitativ intervjustudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Bartha Lars; [2018]
  Nyckelord :biometrics; passwords; security; ethics; law; IT-forensics; biometri; lösenord; säkerhet; etik; juridik; IT-forensik;

  Sammanfattning : Lösenord har länge varit den metod som föredragits av användare för att skydda användarkonton och känslig information. I strävan till att finna enklare, snabbare och säkrare autentiseringsmetoder har biometriska säkerhetslösningar snabbt vuxit i popularitet. LÄS MER

 5. 5. Evaluating XGBoost for User Classification by using Behavioral Features Extracted from Smartphone Sensors

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Ziad Salam Patrous; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Smartphones have opened the possibility to interact with people anytime and anywhere. A significant amount of individuals rely on their smartphone for work-related and everyday tasks. As a consequence modern smartphones include sensitive, valuable and confidential information, such as e-mails, photos, notes, and messages. LÄS MER