Sökning: "biometrics"

Visar resultat 1 - 5 av 51 uppsatser innehållade ordet biometrics.

 1. 1. A Framework for MultiFactorAuthentication on Mobile Devices.- A Bayesian Approach

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för datavetenskap och medieteknik (DM)

  Författare :Callistus Ezeani; [2019]
  Nyckelord :Multi-factor Authentication; COTS software provider; Bio-metrics; Bayesian approach; Probability; Failure to enroll;

  Sammanfattning : The most authentication mechanism used in certain domains like home banking, infrastructure surveillance, industrial control, etc. are commercial off the Shelf (COTS) solutions. These are packaged solutions which are adapted to satisfy the need of the purchasing organization, Microsoft, for example, is a COTS software provider. LÄS MER

 2. 2. Authentication Using Deep Learning on User Generated Mouse Movement Images

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för system- och rymdteknik

  Författare :Olof Enström; [2019]
  Nyckelord :Machine Learning; Authentication; Behavioral Biometrics; Deep Learning; Convolutional Neural Networks;

  Sammanfattning : Continuous authentication using behavioral biometrics can provide an additional layer of protection against online account hijacking and fraud. Mouse dynamics classification is the concept of determining the authenticity of a user through the use of machine learning algorithms on mouse movement data. LÄS MER

 3. 3. GLOBAL SOLUTION, LOCAL INCLUSION? : A study of digital IDs for refugees in Uganda

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Kulturgeografiska institutionen; Uppsala universitet/Kulturgeografiska institutionen

  Författare :Karin Johansson; Frida Ljungek; [2019]
  Nyckelord :Biometrics; Inclusion; Digital IDs; Uganda; Refugees;

  Sammanfattning : This thesis examines the main implications, as well as future possibilities and challenges of a high-tech ID-system for refugees in Uganda. The implemented system captures biometric information and targets the UN sustainable development goal 16.9 legal identity for all. LÄS MER

 4. 4. Solving ill-posed problems with mollification and an application in biometrics

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Matematik och tillämpad matematikLinköpings universitet/Tekniska fakulteten

  Författare :Emma Lindgren; [2018]
  Nyckelord :Mollification; regularization; ill-posed problems; biometrics; blood vessel;

  Sammanfattning : This is a thesis about how mollification can be used as a regularization method to reduce noise in ill-posed problems in order to make them well-posed. Ill-posed problems are problems where noise get magnified during the solution process. An example of this is how measurement errors increases with differentiation. LÄS MER

 5. 5. Biometriska säkerhetslösningars inverkan på IT-forensik inom polisen : En kvalitativ intervjustudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Bartha Lars; [2018]
  Nyckelord :biometrics; passwords; security; ethics; law; IT-forensics; biometri; lösenord; säkerhet; etik; juridik; IT-forensik;

  Sammanfattning : Lösenord har länge varit den metod som föredragits av användare för att skydda användarkonton och känslig information. I strävan till att finna enklare, snabbare och säkrare autentiseringsmetoder har biometriska säkerhetslösningar snabbt vuxit i popularitet. LÄS MER