Sökning: "bioolja"

Visar resultat 6 - 9 av 9 uppsatser innehållade ordet bioolja.

 1. 6. Klimatpåverkan av att pyrolysera dränerad torv : en konsekvens-LCA för användandet av biokol i betong

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Energy and Technology

  Författare :Jesper Westerin; [2018]
  Nyckelord :pyrolys; dränerad torvmark; livscykelanalys; stycketorv; global uppvärmning; fjärrvärme;

  Sammanfattning : In Sweden there is approximately 6.4 million hectares of peatlands, which is about 15 % of the total land area. A significant proportion of peatlands, 2,4 million hectares, is affected by human drainage to promote agriculture and forest production. LÄS MER

 2. 7. Grön uppvärmning av gröna hus : Hållbara uppvärmningsalternativ för växthusföretaget Svegro

  M1-uppsats, KTH/Byggteknik och design; KTH/Byggteknik och design

  Författare :Kristoffer Hägvall; Martin Järn; [2014]
  Nyckelord :accumulation tank; biofuel; effective output; energy; heating system; green house; ackumulatortank; biobränslen; effekt; energi; uppvärmningssystem; växthus;

  Sammanfattning : I takt med stigande oljepriser har ett av Sveriges största odlingsföretag Svegro bestämt sig för att byta ut sitt nuvarande värmesystem. Svegro består idag av växthus på ca 50 000 m2 på Thorslunda gård, Färingsö.Uppvärmningen sker idag med hjälp av oljeeldning samt den värmeenergi som omvandlas från växthuslampor. LÄS MER

 3. 8. Pyrolysintegration i kraftvärmeverk : Utnyttjande av kondenseringsvärme för fjärrkyleproduktion

  Master-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för ingenjörs- och kemivetenskaper

  Författare :Victor Karlsson; [2014]
  Nyckelord :Pyrolysolja; absorptionskyla; fjärrkyla; kraftvärmeverk;

  Sammanfattning : Strävan att nå ett hållbart samhälle har varit en av de viktigaste aspekterna under 2000-talet. Det stora problemet är hur målet skall nås. Användningen av fossila bränslen måste minskas, men vilken energikälla skall ersätta dem? Biomassa har haft en viktig roll i minskningen av fossila bränslen som använts i uppvärmningssyfte. LÄS MER

 4. 9. Användning av biooljor för biodrivmedelsproduktion i Sverige

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för teknik, TEK

  Författare :Lina Shahin; [2012]
  Nyckelord :bioolja; biodrivmedel; biodiesel; miljöpåverkan;

  Sammanfattning : Syftet är att undersöka de flytande biobränslen som dominerar på den svenska marknaden för drivmedelsproduktion samt belysa miljöpåverkan av biooljeanvändningen. Syftet med examensarbetet uppnåddes genom insamling av relevant information via litteratursökningar samt kontakt med lämpliga företag, leverantörer och föreningar. LÄS MER