Sökning: "biopsykosocial"

Visar resultat 1 - 5 av 13 uppsatser innehållade ordet biopsykosocial.

 1. 1. Arbetsterapeuters uppfattningar av aktivitetsinriktade insatser för patienter med långvarig smärta : En kvalitativ studie

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för hälsa, medicin och vård

  Författare :Liselotte Nyström Böhm; [2023]
  Nyckelord :Arbetsterapi; aktivitetsinriktade insatser; multimodal rehablilitering; biopsykosocial modell; empowerment;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. “De lever med oss, runt oss, nära oss och vi har ingen aning om vem de är” : En kvalitativ studie om uppfattningar av begreppet psykopati

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

  Författare :Daniella Jakob; Ilona Morad; [2022]
  Nyckelord :Psykopati; uppfattning; centrala drag; antisocialt beteende; arv och miljö; biopsykosocial modell;

  Sammanfattning : I följande studie har syftet varit att undersöka tre forskares uppfattningar och definitioner kring begreppet psykopati. I denna kvalitativa studie användes semistrukturerade intervjuer som datainsamlingsmetod. Genom den tematiska analysen har därefter två teman identifierats. Dessa var centrala drag samt arv och miljö̈. LÄS MER

 3. 3. Styrketräning som behandling för patienter med långvarig ländryggssmärta : En kvalitativ intervjustudie av fysioterapeuters erfarenheter

  Kandidat-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Carl Bidebo; Carl Bidebo; [2022]
  Nyckelord :Behavioral medicine; biopsychosocial; physical therapy; rehabilitation; Beteendemedicin; biopsykosocial; fysioterapi; rehabilitering;

  Sammanfattning : Background: Chronic low back pain (CLBP) is common in primary care worldwide. A patient-centered biopsychosocial approach has been shown to be effective for treatment of CLBP. Research has shown that strength training can reduce pain, increase function, increased self-confidence as well as counteract fear of movement. LÄS MER

 4. 4. Ett biopsykologiskt perspektiv på återgång till fysisk träning i grupp efter covid-19 i åldersgruppen 70 år och äldre - En kvalitativ studie

  M1-uppsats, Uppsala universitet/Fysioterapi

  Författare :Lillian Willoughby; [2022]
  Nyckelord :Covid-19; Older adults; Restrictions; Physical Activity; Motivation; Biopsychosocial aspects;

  Sammanfattning : Background: During covid-19, restrictions were introduced that restricted public gatherings. This particularly affected the age group 70 years and older, and the elderly's ability to perform physical activity in groups. LÄS MER

 5. 5. Upplevelser av bemötande inom vården : En kvalitativ intervjustudie med patienter med långvarig ländryggssmärta

  Magister-uppsats, Högskolan Dalarna/Institutionen för hälsa och välfärd

  Författare :Andrea Lindström; Emma Lundqvist; [2022]
  Nyckelord :biopsychosocial; chronic pain; person-centred care; physiotherapy; primary health care; biopsykosocial; fysioterapi; långvarig smärta; personcentrerad vård; primärvård;

  Sammanfattning : Bakgrund: Ländryggssmärta är den globalt ledande orsaken till levda år med funktionsnedsättning. Långvarig ländryggssmärta (LLRS) är ett komplext tillstånd där patienterna har ett behov av att bemötas utifrån ett biopsykosocialt perspektiv. LÄS MER