Sökning: "biopsykosocialt perspektiv"

Visar resultat 1 - 5 av 14 uppsatser innehållade orden biopsykosocialt perspektiv.

 1. 1. Hur kan vi göra det bra? : En studie om svårigheter och framgångsfaktorer i undervisningen av elever med en kombinerad funktionsnedsättning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linköpings universitet/Pedagogik och didaktikLinköpings universitet/Utbildningsvetenskap; Linköpings universitet/Pedagogik och didaktikLinköpings universitet/Utbildningsvetenskap

  Författare :Hanna Söderberg; Pernilla Hektor; [2020]
  Nyckelord :biopsykosocialt perspektiv; intellektuell funktionsnedsättning; grundsärskola; neuropsykiatrisk funktionsnedsättning; autism; adhd;

  Sammanfattning : I arbetet som lärare i en särskild undervisningsgrupp har vi uppmärksammat att kombinationer av funktionsnedsättningar gör inlärningssituationen mer komplex.  De elever vi främst tänker på är elever med intellektuell funktionsnedsättning i kombination med autism och/eller adhd. LÄS MER

 2. 2. Interventioner vid rehabilitering av idrottare efter operation av främre korsbandsruptur sett ur ett biopsykosocialt perspektiv : En systematisk litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Martin Eric Alvengren; Martin Flodström; [2019]
  Nyckelord :Anterior cruciate ligament injury ACLI ; Rehabilitering; Idrottare; self- efficacy; motivation; Metoder;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Självständighet i dagliga aktiviteter : Äldres upplevelser av möjligheter och hinder

  Magister-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Helena Arwidson; [2019]
  Nyckelord :ageing; health; interprofessional rehabilitation; reablement; biopsychosocial perspective; åldrande; hälsa; interprofessionell rehabilitering; reablement; biopsykosocialt perspektiv;

  Sammanfattning : Background: The world's population is aging faster than ever and the number of elderly people over the age of 80 will triple in Europe over the next 50 years, while the proportion of people working in healthcare will decrease. Reablement is an interprofessional rehabilitation that aims to support the elderly for a more active everyday life. LÄS MER

 4. 4. Upplevelser av att underlätta följsamheten till hemträningsprogram för patienter i primärvården - En kvalitativ undersökning av nyexaminerade fysioterapeuter från Uppsala Universitet

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Fysioterapi; Uppsala universitet/Institutionen för neurovetenskap

  Författare :Marie Andersson; Mathilda Dahlqvist; [2019]
  Nyckelord :Adherence; home-based exercise program; facilitative factors; physiotherapy; experiences;

  Sammanfattning : Bakgrund: Inom primärvården tillämpas vanligtvis hemträningsprogram som behandling. Flera studier har undersökt underlättande faktorer för följsamhet till hemträning. LÄS MER

 5. 5. Sjuksköterskans upplevelse av treskiftarbete utifrån ett biopsykosocialt perspektiv. En intervjustudie

  Magister-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskaper; Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Linda Abrahamsson; Victoria Redlund; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER