Sökning: "biopsykosocialt perspektiv"

Visar resultat 1 - 5 av 13 uppsatser innehållade orden biopsykosocialt perspektiv.

 1. 1. Interventioner vid rehabilitering av idrottare efter operation av främre korsbandsruptur sett ur ett biopsykosocialt perspektiv : En systematisk litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Martin Eric Alvengren; Martin Flodström; [2019]
  Nyckelord :Anterior cruciate ligament injury ACLI ; Rehabilitering; Idrottare; self- efficacy; motivation; Metoder;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Upplevelser av att underlätta följsamheten till hemträningsprogram för patienter i primärvården - En kvalitativ undersökning av nyexaminerade fysioterapeuter från Uppsala Universitet

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Fysioterapi; Uppsala universitet/Institutionen för neurovetenskap

  Författare :Marie Andersson; Mathilda Dahlqvist; [2019]
  Nyckelord :Adherence; home-based exercise program; facilitative factors; physiotherapy; experiences;

  Sammanfattning : Bakgrund: Inom primärvården tillämpas vanligtvis hemträningsprogram som behandling. Flera studier har undersökt underlättande faktorer för följsamhet till hemträning. LÄS MER

 3. 3. Sjuksköterskans upplevelse av treskiftarbete utifrån ett biopsykosocialt perspektiv. En intervjustudie

  Magister-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskaper; Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Linda Abrahamsson; Victoria Redlund; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Multimodal smärtrehabilitering i specialistvård : En kartläggning av fysioterapeutiska interventioner

  Magister-uppsats, Högskolan Dalarna/Medicinsk vetenskap; Högskolan Dalarna/Medicinsk vetenskap

  Författare :Catarina Larsson; Jessica Lovén; [2018]
  Nyckelord :Multimodal rehabilitation; physical therapy modalities; survey; Multimodal rehabilitering; fysioterapeutiska åtgärder; enkät;

  Sammanfattning : Bakgrund: Långvarig smärta har konsekvenser på såväl individ- som samhällsnivå och är ett stort folkhälsoproblem. Forskning har visat måttligt till starkt vetenskapligt stöd för multimodal rehabilitering (MMR) vid komplex smärtproblematik. LÄS MER

 5. 5. Orofacial pain in relation to whiplash associated disorders - A prospective study

  Master-uppsats, Malmö högskola/Odontologiska fakulteten

  Författare :Muhanned Al-Dujaily; Mikael Nilsson; [2017]
  Nyckelord :TMD; Whiplash; Pain; TMJ; Orofacial pain; WAD; Dentistry; Odontology;

  Sammanfattning : Temporomandibulär dysfunktion (TMD) är ett multifaktoriellt tillstånd, som bör ses ur ett biopsykosocialt perspektiv. TMD är vanligt hos patienter som rapporterar Whiplash Associated Disorders (WAD). TMD-patienter med WAD verkar rapportera mer käkdysfunktion, TMD-smärta, huvudvärk, stress, yrsel och sömnstörningar än andra TMD-patienter. LÄS MER