Sökning: "bioreaktor"

Visar resultat 1 - 5 av 19 uppsatser innehållade ordet bioreaktor.

 1. 1. Modelling of a sulfate reducing and metal recovery process, for application within treatment of industrial wastewater

  Master-uppsats, Lunds universitet/Bioteknik (master)

  Författare :Kristina Broberg; [2019]
  Nyckelord :Biotechnology; Wastewater treatment; Process modelling; Bioprocess technology; Sulfate reducing bacteria; Metal sulfides; Simulation; Matlab; SuperPro Designer; Bioteknik; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Denna masteruppsats syftar till utvecklandet av en industriellt, fullskalig modell över en vattenreningsprocess som syftar till simultan sulfatreduktion och tungmetallåtervinning från processvatten vid gruvdrift. Den mängd sulfat som finns tillgänglig i lakvattnet, omvandlas till vätesulfid med hjälp av sulfatreducerande bakterier (SRB). LÄS MER

 2. 2. Characterization of capsaicinoid production in recombinant Saccharomyces cerevisiae

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Claudia Lentmaier; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Kapsaicinoider är ämnen som finns i chilifrukterna och har på senaste tiden fått intresse som läkemedel på grund av sina analgetiska, anti-inflammatoriska och anti-cancer egenskaper. Ett nytt tillvägagångssätt att producera kapsaicinoider kan vara syntesen i rekombinant Saccharomyces cerevisiae med hjälp av metabolisk engineering och rekombinant DNA-tekniker. LÄS MER

 3. 3. Characterization of capsaicinoid production in recombinant Saccharomyces cerevisiae

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Claudia Lentmaier; [2018]
  Nyckelord :acyl-CoA synthase; capsaicinoids; capsaicinoid synthase; metabolic engineering; Saccharomyces cerevisiae; nonivamide;

  Sammanfattning : Kapsaicinoider är ämnen som finns i chilifrukterna och har på senaste tiden fått intresse som läkemedel på grund av sina analgetiska, anti-inflammatoriska och anti-cancer egenskaper. Ett nytt tillvägagångssätt att producera kapsaicinoider kan vara syntesen i rekombinant Saccharomyces cerevisiae med hjälp av metabolisk engineering och rekombinant DNA-tekniker. LÄS MER

 4. 4. Optimal steady-state design of bioreactors in series with Monod growth kinetics

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Avdelningen för systemteknik

  Författare :Molin Hanna; [2018]
  Nyckelord :bioreactor; CSTR; PFR; optimization; modelling; Monod kinetics; decay rate; bioreaktorer; CSTR; PFR; optimering; modellering; Monod-kinetik; avdödningshastighet;

  Sammanfattning : Bioreactors are used to carry out bioprocesses and are commonly used in e.g. biogas production and wastewater treatment. Two common hydraulic models of bioreactors are the continuous stirred tank reactor (CSTR) and the plug-flow reactor (PFR). LÄS MER

 5. 5. Stabil och antibiotikafri läkemedelsproduktion i rekombinant Escherichia coli

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för biologisk grundutbildning; Uppsala universitet/Institutionen för biologisk grundutbildning; Uppsala universitet/Institutionen för biologisk grundutbildning; Uppsala universitet/Institutionen för biologisk grundutbildning; Uppsala universitet/Institutionen för biologisk grundutbildning; Uppsala universitet/Institutionen för biologisk grundutbildning

  Författare :Kristina Benevides; Oscar Broström; Grim Elison Kalman; Hugo Swenson; Andrei Vlassov; Josefin Ågren; [2017]
  Nyckelord :copynumber; copy-number; copy; number; origin of replication; rekombinant; proteinexpression; läkemedel; E. coli; antibiotikafri; antibiotika; expressionssystem; expression; system; escherichia coli; kromosom; kromosombaserad; kromosomal; plasmidfri; plasmid; T7-promotor; T7; promotor; ompA; rrnB; autoinduktion; auto; induktion; matlab; kopietalmodell; utbytemodell; stabil; pH; pseudogen; pseudo; gen; caiB; yjjM; hsdS; yjiV; fermentor; batch; fed-batch; kontinuerlig; fed; batch; fermentation; Affibody; affibody-molekyl; affibody-molekyler; affibodymolekyl; affibodymolekyler; bioreaktor; acetat; acetatbildning; acetatproduktion; acetatreduktion; acetatreducering; peptidläkemedel; peptider; peptid; T7-system; operator; lac-operator; operon; 5 -UTR; 3 -UTR; sekundärstruktur; mRNA; T1; T2; terminator; termineringssekvens; optimering; lac-operon; repressor; inducering; BL21 DE3 ; BL21; B-stam; B; stam; modell; kopietal; kopie; tal; OriC;

  Sammanfattning : Den här rapporten presenterar ett antibiotikafritt, stabilt och kromosombaserat expressionssystem för läkemedelsproduktion i Escherichia coli på beställning av företaget Affibody AB. E. coli-stammen BL21(DE3) valdes som värdorganism för expressionssystemet. LÄS MER