Sökning: "biotech industry"

Visar resultat 1 - 5 av 28 uppsatser innehållade orden biotech industry.

 1. 1. Klusterutveckling i Öresundsregionen - en analys av Medicon Valley utifrån ett livscykelperspektiv

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi

  Författare :Julia Kiraly Åkesson; [2019]
  Nyckelord :cluster; cluster life cycle; biotech; medicon valley; greater copenhagen; cluster policy.; Business and Economics;

  Sammanfattning : Clusters have become a buzzword in the economic vocabulary. But what characterises a cluster? A superficial definition of the term cluster is companies operating, cooperating and competing within a joint industry. Research suggests that clusters will have an important role in creating growth in the future, but a cluster is seldom created overnight. LÄS MER

 2. 2. Patenting Beer : An analysis of plant product patents with specific focus on the impact of those patents granted for beer grain plant mutations to Carlsberg and Heineken

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Imogen Liscoe; [2019]
  Nyckelord :Intellectual property; beer; patent; biotechnology; plant;

  Sammanfattning : This thesis examines the impact upon EPO interpretation of European plant patent law of the case Carlsberg and Heineken pertaining to the granting of patents for beer grain enzyme mutations. This analysis will look at current interpretation of the patentability of plant products dependant on the classification of their production process, as well as the extent of the scope of protection granted to these plant patents. LÄS MER

 3. 3. Påverkar grundaren aktiekursens utveckling efter en IPO? : En studie av svenska biotech-bolag

  Magister-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap; Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Oliver Gabrielsson; Victor Mofjell; [2018]
  Nyckelord :Biotech; IPO; founder imprint; founder influence; market signals; stock performance; Biotech; IPO; grundarens avtryck; grundarens påverkan; marknadssignaler; aktiekursutveckling;

  Sammanfattning : Marknaden för biotech-relaterade produkter är komplex och har ökat explosionsartat de senaste åren. Bolag som verkar inom denna bransch är ofta kapitalintensiva och tungt beroende avforskning för att lyckas i det långa perspektivet. Utbudet av biotech-relaterade produkter möteren ständigt överväldigande efterfrågan. LÄS MER

 4. 4. Drug Discovery and Development: Does the maturity of biotech companies affect their stock return volatility?

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Författare :Hanna Brännström; [2018]
  Nyckelord :Stock return volatility; biotech industry; clinical trials; R D; panel data; Business and Economics;

  Sammanfattning : Stock return volatility is very high in the biotech industry opposed to other industries and there is limited explanation as to why. Biotech companies invest large amounts of money on research and development to move drugs forward in the clinical trial phases, to get market approval by the regulatory agency FDA. LÄS MER

 5. 5. The effect of M&A activityon R&D intensity : A quantitative study on the Swedish biotechnological industry

  Master-uppsats, KTH/Industriell ManagementKTH/Nationalekonomi; KTH/Nationalekonomi

  Författare :Louise Blomqvist; Ellinor Ahlfvengren; [2017]
  Nyckelord :M A; Merger; Acquisition; R D; Innovation; Biotechnology; R D intensity;

  Sammanfattning : This is a quantitative thesis of the Swedish biotech industry, that intends to study what effect M&A activity has on firms R&D intensity. It is an important question as the market demand is changing rapidly and puts high pressure on companies to constantly deliver new innovations. LÄS MER