Avancerad sökning

Visar resultat 1 - 5 av 64 uppsatser som matchar ovanstående sökkriterier.

 1. 1. The emerging public investments in private companies

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Oscar de Bourgh; Pamela Tannoury; [2019-07-02]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : MSc in Finance.... LÄS MER

 2. 2. Klusterutveckling i Öresundsregionen - en analys av Medicon Valley utifrån ett livscykelperspektiv

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi

  Författare :Julia Kiraly Åkesson; [2019]
  Nyckelord :cluster; cluster life cycle; biotech; medicon valley; greater copenhagen; cluster policy.; Business and Economics;

  Sammanfattning : Clusters have become a buzzword in the economic vocabulary. But what characterises a cluster? A superficial definition of the term cluster is companies operating, cooperating and competing within a joint industry. Research suggests that clusters will have an important role in creating growth in the future, but a cluster is seldom created overnight. LÄS MER

 3. 3. Utvärdering av sensitivitet och specificitet för Acro Biotech Multitest 15 vid drogscreening

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för naturvetenskap och biomedicin; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för naturvetenskap och biomedicin

  Författare :Madeleine Suba; Mattias Lundgren; [2019]
  Nyckelord :One-site testing; Cut-off value; Accuracy; Urine; Drugs; Snabbtest; Gränsvärde; Träffsäkerhet; Urin; Droger;

  Sammanfattning : Akut- och psykiatriska avdelningar på länssjukhuset Ryhov i Jönköping använder sig av snabbtest för drogscreening med varierande kvalitet under de tider då analysinstrumentet Konelab Prime 30i inte är bemannat. Syftet med studien var att utvärdera sensitivitet och specificitet hos Multitest 15 från tillverkaren Acro Biotech, och jämföra resultat från två olika avläsningstider. LÄS MER

 4. 4. Moving through the clinical pipeline

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Författare :Lukas Björklund; [2019]
  Nyckelord :Business and Economics;

  Sammanfattning : Biotech companies on the stock market follow a rigorous clinical process for their product development. The implications of this for investors is an alternative approach to stock valuation that incorporates the uncertainty to the potential future cash flows will be realized. LÄS MER

 5. 5. Information Diffusion and Safe Havens : Multi-scale Network Dynamics in the Biotech Markets

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Nationalekonomi; Linköpings universitet/Nationalekonomi

  Författare :Lovisa Youssef; Tijana Zelic; [2019]
  Nyckelord :biotech; time-frequency dynamics; connectedness; spillover; systematic risk; safe haven;

  Sammanfattning : This paper analyzes the return connectedness between the biotechnology sector and other financial assets for 1 January 2000 to 31 December 2018, using an empirical approach from both time- and frequency-domain. The results reveal that the connectedness between the biotechnology sector and other financial assets are decreasing with time, entailing high diversification opportunities in the long-run. LÄS MER