Sökning: "biotech"

Visar resultat 11 - 15 av 53 uppsatser innehållade ordet biotech.

 1. 11. Nox2/4 inhibition in NB69 during ischemia/reperfusion : Inhibition of ROS-production using M4, M107, and M114

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande

  Författare :Hampus Johansson; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Cerebral stroke has become one of the leading causes of death and disability worldwide. During an ischemic stroke, oxygen and nutrient deprivation occurs, which combined lead to cell starvation, anoxia, and eventually cell death. LÄS MER

 2. 12. Underprestation - ett välbevarat fenomen

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Johan Svensson; Anton Wängberg; Carl-Henric Söderbäck Söderbäck; [2017]
  Nyckelord :Börsintroduktioner; Underprestation; Avkastning; BHAR; Regressionsanalys. Initial public offerings; underperformance; Return on investment; Regression analysis.; Business and Economics;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen var att undersöka om börsintroduktioner i den svenska kontexten underpresterar långsiktigt mot index. Uppsatsen ämnade även undersöka vilka variabler som påverkar den långsiktiga underprestationen för ett företag som börsintroduceras. LÄS MER

 3. 13. Att höras genom bruset : En fallstudie om hur ett bioteknikföretag inom cancerindustrin implementerar sin produkt på en marknad med hög konkurrens

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Daniella Roppen Magnusson; Laura Johnsson; [2016]
  Nyckelord :Innovation process; biotechnology; entrepreneurship; commercialization; implementation; network; Innovationsprocess; bioteknik; entreprenörskap; kommersialisering; implementering; nätverk;

  Sammanfattning : Syftet med fallstudien är att undersöka hur bioteknikföretaget agerar på en marknad med flertalet stora aktörer som tillsammans skapar ett brus som är svårt att höras genom samt kartlägga hur bioteknikföretaget agerar på den komplexa marknaden. Syftet är även att skapa en helhetsbild över bioteknikföretaget och deras strategiska beslut samt nästkommande steg. LÄS MER

 4. 14. The Business Model of Biotech SMEs : How do biotech SMEs cope with the industry’s challenges?

  Master-uppsats, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Julian Tölle; Fransisca Kappfjell Herbst; [2016]
  Nyckelord :Business Model; Business Model Canvas; Biotech; Pharmaceutical SME;

  Sammanfattning : The purpose of this study was to investigate how biotech SMEs structure their business model to deal with the industry’s challenges. The first step was to lay a theoretical foundation of the business model and clarify ambiguities surrounding the business model concept. LÄS MER

 5. 15. Unwanted Side-Effects: Idiosyncratic Volatility and M&A Activity in the U.S. Biopharmaceuticals Industry

  D-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för finansiell ekonomi

  Författare :Ceilidh Meagher; Anton Truvé; [2016]
  Nyckelord :Pharmaceuticals; Biotech; Volatility; M A; Timeseries;

  Sammanfattning : In this paper we use the disaggregated approach as outlined by Campbell et al. (2001) to study the volatility of firms within the U.S. pharmaceutical and biotech industry at the market, industry and firm levels. LÄS MER