Avancerad sökning

Visar resultat 11 - 15 av 62 uppsatser som matchar ovanstående sökkriterier.

 1. 11. The effect of M&A activityon R&D intensity : A quantitative study on the Swedish biotechnological industry

  Master-uppsats, KTH/Industriell ManagementKTH/Nationalekonomi; KTH/Nationalekonomi

  Författare :Louise Blomqvist; Ellinor Ahlfvengren; [2017]
  Nyckelord :M A; Merger; Acquisition; R D; Innovation; Biotechnology; R D intensity;

  Sammanfattning : This is a quantitative thesis of the Swedish biotech industry, that intends to study what effect M&A activity has on firms R&D intensity. It is an important question as the market demand is changing rapidly and puts high pressure on companies to constantly deliver new innovations. LÄS MER

 2. 12. Underprestation - ett välbevarat fenomen

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Johan Svensson; Anton Wängberg; Carl-Henric Söderbäck Söderbäck; [2017]
  Nyckelord :Börsintroduktioner; Underprestation; Avkastning; BHAR; Regressionsanalys. Initial public offerings; underperformance; Return on investment; Regression analysis.; Business and Economics;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen var att undersöka om börsintroduktioner i den svenska kontexten underpresterar långsiktigt mot index. Uppsatsen ämnade även undersöka vilka variabler som påverkar den långsiktiga underprestationen för ett företag som börsintroduceras. LÄS MER

 3. 13. Customer Based Business Development : Strategic Challenges for a Small Research-Based Spin-Off Enterprise

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för kemi - BMC

  Författare :Viktor Rognås; Hanna Stenberg; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The biotechnology industry is one of the fastest growing sectors of the western economy. The biotech industry is helping the world by creating significant societal and economic value in various sectors. However, as a result of the fast development of the biotech industry, the environment is constantly changing and doing so at a high pace. LÄS MER

 4. 14. A Process and Enterprise Maturity Model (PEMM) Analysis of the Hampered Big Pharma Drug Discovery Process

  Magister-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för industriell ekonomi; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för industriell ekonomi

  Författare :Andreas Persson; Fredrik Jeppsson; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The big pharma drug discovery process is currently hampered by long lead times, high costs, and fre-quent failures. On the other hand the general view is that many small pharmaceutical and biotech com-panies are more successful in terms of preclinical drug project transitions, and many small companies and/or their projects are bought by big pharma. LÄS MER

 5. 15. Att höras genom bruset : En fallstudie om hur ett bioteknikföretag inom cancerindustrin implementerar sin produkt på en marknad med hög konkurrens

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Daniella Roppen Magnusson; Laura Johnsson; [2016]
  Nyckelord :Innovation process; biotechnology; entrepreneurship; commercialization; implementation; network; Innovationsprocess; bioteknik; entreprenörskap; kommersialisering; implementering; nätverk;

  Sammanfattning : Syftet med fallstudien är att undersöka hur bioteknikföretaget agerar på en marknad med flertalet stora aktörer som tillsammans skapar ett brus som är svårt att höras genom samt kartlägga hur bioteknikföretaget agerar på den komplexa marknaden. Syftet är även att skapa en helhetsbild över bioteknikföretaget och deras strategiska beslut samt nästkommande steg. LÄS MER