Sökning: "biprodukt avfall"

Visar resultat 1 - 5 av 12 uppsatser innehållade orden biprodukt avfall.

 1. 1. Fibers and Textiles Produced from Chitin and Chitosan : A Literature Study For Different Production Methods

  M1-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Doaa Hameed; Tamar Manouel; [2020]
  Nyckelord :chitin; chitosan; fibers; nanofibers; textiles; wound dressing; sutures; spinning;

  Sammanfattning : Ökningen av världspopulationen har orsakat en ökad avfallsgenerering. Avfallet kan innehålla betydelsefulla ämnen, vilka kan användas som råvaror i många olika material och för olika ändamål. LÄS MER

 2. 2. Processutveckling för rening av gips från Sysavs avfallsanläggning

  Master-uppsats, Lunds universitet/Kemiteknik (CI)

  Författare :Nursena Cicek; [2019]
  Nyckelord :kemiteknik; chemical engineering; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Sysav tar emot och förbränner brännbart avfall i ett avfallskraftvärmeverk. Vid förbränningen bildas rökgaser som bland annat innehåller svaveloxid. Rökgaserna behöver gå igenom en avsvavlingsprocess eftersom svaveloxid utgör en stor hälsofara på grund av sin toxicitet. Reningsprocessen för rökgaserna består av två skrubbar. LÄS MER

 3. 3. Hydrogen production from automotive waste via integrated plasma gasification and water gas shift.

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Marco Occhinero; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The growing amount of landfilled waste could pose a problem in many parts of the world due to the scarcity of landfilling space and environmental threats. In particular, automotive shredder residue (ASR) waste, a by-product of the dismantling of End of Life Vehicles (ELVs), has been proven to represent an issue in particular in the EU, where countries are struggling to compel to the directives that regulate this type of waste. LÄS MER

 4. 4. Lerstensskiva med armering av fårull : Undersökning av böjhållfasthet, ånggenomsläpplighet, brandtålighet,värmekonduktivitet och praktisk användning.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för bygg- energi- och miljöteknik; Högskolan i Gävle/Avdelningen för bygg- energi- och miljöteknik

  Författare :Kristin Edkvist; Linnéa Powell; [2017]
  Nyckelord :clay; sheep’s wool; flexural strength; vapour permeability; thermal conductivity; practical use and fire resistance; Lera; fårull; ånggenomsläpplighet; böjhållfasthet; värmekonduktivitet; brandtålighet; armering;

  Sammanfattning : The focus of this study is aimed at the traditional building material; clay, together withsheep’s wool to act as reinforcement. The combination of the two materials created thebasis for an alternative board material. Soil-based building materials were used to alarge extent in the past. LÄS MER

 5. 5. Skördeeffekter av biokolstillsats och kompletterande gödsling i två fältförsök

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Soil and Environment

  Författare :Elin Laxmar; [2017]
  Nyckelord :terra preta; biokol; pyrolys; skörd; kväve;

  Sammanfattning : Biokol är ett material med hög kolhalt som framställs genom en reaktion som kallas pyrolys. Pyrolys är en upphettning av biologiskt material under förhållandevis låga temperaturer och begränsad tillgång till syre. Biokolet som bildas innehåller en hög andel kol och har en stor specifik yta. LÄS MER