Sökning: "birch quality"

Visar resultat 1 - 5 av 42 uppsatser innehållade orden birch quality.

 1. 1. Blockkedjetekniken som en metod i tillverkningsindustrin : En fallstudie över omständigheter och tillämpningsområden som möjliggör värdegenerering i en försörjningskedja

  Kandidat-uppsats, KTH/Hållbar produktionsutveckling (ML)

  Författare :Emel Yosifova; [2022]
  Nyckelord :Blockkedja; försörjningskedja; industri 4.0; konsensusalgoritmer; kriterier; mål; tillverkningsindustri; tillämpningsområden; värdeskapande;

  Sammanfattning : Försörjningskedjan består av ett komplext system med flera avgörande variabler som kostnad, tid, kvalitet, flexibilitet och produktivitet i tillverkningsindustrin. Samtidigt ställs det hårdare krav från konsumenterna och marknaden som påverkar verksamhetens konkurrenskraft. LÄS MER

 2. 2. The intraspecific drought tolerance of Betula pendula Roth. : ecotypic aptitude as tree selection criteria for the urban landscape

  Master-uppsats, SLU/Department of Plant Breeding (from 130101)

  Författare :Simon Hannus; [2021]
  Nyckelord :Betula pendula; clinal variation; drought tolerance; ecosystem services; ecotypes; potential evapotranspiration; turgor loss point; urban forestry; urban resilience; urban tree selection;

  Sammanfattning : The ecosystem services provided by urban trees are substantial contributors to the quality of urban living, and their environmentally regulating capabilities are increasingly regarded as integral in order to efficiently secure urban resilience, by ameliorating the human and material impacts of extreme weather events. However, current trends of urban development presents challenges of how to preserve urban greenery ecosystem functioning, particularly in light of the ongoing climate change; which also has brought forth the importance of taxonomically diverse urban forests, to mitigate risks of catastrophic tree loss associated with these conditions. LÄS MER

 3. 3. Comparison of Different Wood Types for Use as a Porous Substrate in Denitrifying Woodchip Bioreactors

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Erica Erikson; [2021]
  Nyckelord :denitrification; woodchip bioreactor; column experiments; denitrifikation; träflis-bioreaktor; kolonnexperiment;

  Sammanfattning : Explosives used in the mining industry release nitrate into the environment, causing concerns for the water quality in local river-systems. One way of reducing the nitrate loading into the environment is through a woodchip bioreactor. LÄS MER

 4. 4. Möjligheten att nyttja skogsindustriella rester för att kunna pelletera lagrat och färskt furuspån under samma förhållanden : En studie kring avbarkningsresters pelleteringsegenskaper och tillämpning för att bredda pelletbranschens råvarubas

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för ingenjörs- och kemivetenskaper (from 2013)

  Författare :Mikael Nerman; Pontus Håkansson; [2021]
  Nyckelord :Pellets; pelletering; avbarkningsrester; furuspån; bark; furubark; björkbark; tallbark; granbark; färskt; lagrat; matris; kompressionsenergi; backpressure; friktionsenergi;

  Sammanfattning : Idag när den globala uppvärmningen är ett faktum behöver en omställning ske ifrån fossila energikällor till förnybara energikällor. Biomassa kan ersätta fossila bränslen såsom kol och olja vid förbränningsprocesser. Ett sätt att hantera biomassa är genom pelletering till pellets. LÄS MER

 5. 5. Industrial Requirements for Cross-Laminated Timber Manufacturing

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för skog och träteknik (SOT)

  Författare :Matilda Torneport; [2021]
  Nyckelord :Cross-laminated timber; CLT industry; Wood species; Adhesive; Strength class; Timber grades;

  Sammanfattning : Wood is a valuable sustainable material that meets the requirements for structural application. Cross-laminated timber (CLT) is a wood-based product that is mainly used in the building industry. Due to the rapid global market increase, a number of new CLT plants are emerging worldwide and thereby a need for standardisation is more than ever. LÄS MER