Sökning: "birger johansson"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden birger johansson.

 1. 1. The Relationship between Herding and Skill – A Study of the Swedish Mutual Fund Industry

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Birger Johansson Hansson; Yasmin Montvik; [2019-07-02]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : MSc in Finance.... LÄS MER

 2. 2. Kvinnans plats i byggbranschen

  M1-uppsats, Linköpings universitet/Kommunikations- och transportsystemLinköpings universitet/Tekniska högskolan; Linköpings universitet/Kommunikations- och transportsystemLinköpings universitet/Tekniska högskolan

  Författare :Anton Hernqvist; Birger Johansson Hansson; [2016]
  Nyckelord :byggbranschen; genus; jämlikhet;

  Sammanfattning : Byggbranschen är i nuläget en av de mest mansdominerade branscherna i Sverige. Det är en av många branscher där det går att utläsa klara skillnader mellan kvinnors och mäns karriärmöjligheter. Är det rimligt att byggindustrin, som är i stort behov av ny arbetskraft, bara ska vara till för halva befolkningen? Vi tycker inte det. LÄS MER

 3. 3. Kunskapsteori och kunskapsorganisation : En diskursanalys

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen Biblioteks- och informationsvetenskap / Bibliotekshögskolan; Högskolan i Borås/Institutionen Biblioteks- och informationsvetenskap / Bibliotekshögskolan

  Författare :Erik Joelsson; Mattias Johansson; [2005]
  Nyckelord :library and information science; biblioteks- och informationsvetenskap;

  Sammanfattning : This Masters thesis concerns epistemology in Knowledge Organization KO, as a field of study in Library and Information Science LIS. Using a theoretical model by Birger Hjørland and foucauldian discourse analysis as springboards, this study analyses three epistemological discourses in the practice of KO. LÄS MER