Sökning: "birgitta rolf"

Hittade 1 uppsats innehållade orden birgitta rolf.

  1. 1. Memory-work: Gävlekvinnor minns Tjernobyl

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora; Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

    Författare :Katarina Thyrestam; Anna Lövgren; [2013]
    Nyckelord :Memory-work; Gävlekvinnor; Tjernobyl; Feministisk forskning; Risksamhälle;

    Sammanfattning : Gävle var en av de platser som fick mest radioaktivt nedfall efter Tjernobylolyckan 1986. Syftet med vår undersökning är att försöka få en förståelse för hur detta har påverkat kvinnor som bodde i Gävle 1986 och hur de känner idag. LÄS MER