Sökning: "birgitta trotzig"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade orden birgitta trotzig.

 1. 1. "Eldkroppen i jordkropparnas mitt" - Nyplatonism och marxism i Birgitta Trotzigs Dykungens dotter (1985)

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Litteraturvetenskap

  Författare :Mikael Hendar; [2019]
  Nyckelord :Birgitta Trotzig; The Mud King s daughter; Plato; Neoplatonism; Marxism; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : The aim of this study is to uncover a neoplatonic discourse in the Swedish writer Birgitta Trotzigs novel Dykungens dotter (1985) (The Mud King's Daughter). This discourse is often interpreted as being an expression of Trotzigs catholic mysticism, but few of the earlier researchers have mentioned the strictly platonic influences in her work. LÄS MER

 2. 2. När moderskapet inte är tillräckligt : En komparativ studie av Birgitta Trotzigs Dykungens dotter och Sara Stridsbergs Happy Sally

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Litteraturvetenskapliga institutionen

  Författare :Sara Jolind; [2018]
  Nyckelord :Birgitta Trotzig; Sara Stridsberg; Dykungens dotter; Happy Sally; Moderskap; Komparativ läsning; Genusteori; Genus; Genuskontrakt; Norm; Normbrott; Normbrytande; Kvinnoroll;

  Sammanfattning : I beskrivningar av Sara Stridsbergs författarskap är Birgitta Trotzig ett återkommande namn. Främst har deras språkliga likheter betonats, men det finns även innehållsmässiga likheter då de båda återkommer till att skriva om moderskap. LÄS MER

 3. 3. Ingen text står för sig själv: En studie av tre transtextuella relationer i Ida Börjels Ma

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Litteraturvetenskap

  Författare :Magdalena Rozenberg; [2017]
  Nyckelord :Ida Börjel; Inger Christensen; Jaques Roubaud; Birgitta Trotzig; Gérard Genette; Transtextualitet; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : Denna uppsats är en undersökning av Ida Börjels Ma, genom att använda Gérard Genettes teori om transtextuella relationer, undersöker uppsatsen Mas relation till Inger Christensens Alfabet, Jaques Roubaud Någonting svart och Birgitta Trotzig Sjukdomen. Framförallt undersöker uppsatsen om Christensens Alfabet kan betraktas som en hypertext till Ma och vilka element som gör att dessa två samlingar står i ett hypertextuellt förhållande. LÄS MER

 4. 4. På var sida avgrunden : Vansinnets gestaltning hos Selma Lagerlöf och Birgitta Trotzig

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för film och litteratur (IFL)

  Författare :Björn Runesson; [2017]
  Nyckelord :Birgitta Trotzig; Selma Lagerlöf; narratologi;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. EN HERMENEUTISK UNDERSÖKNING AV DEN INTERTEXTUELLA RELATIONEN MELLAN BIRGITTA TROTZIGS I KEJSARENS TID OCH BRUNO SCHULZ VERK

  Magister-uppsats, Stockholms universitet/Avdelningen för litteraturvetenskap

  Författare :Andreas Jönsson; [2014]
  Nyckelord :Schulz; Trotzig; hermeneutik; intertextualitet; mystik; myt;

  Sammanfattning : This thesis analyses the intertextual relation between Birgitta Trotzig’s I Kejsarens tid and the works of the Polish author Bruno Schulz, using a hermeneutical method. The application of Manfred Pfister’s model for qualification of intertextual intensity initially motivates that the most important intertextual relations should be sought in the realm of “refer to” rather than “use”. LÄS MER