Sökning: "bistånd ekonomi"

Visar resultat 1 - 5 av 34 uppsatser innehållade orden bistånd ekonomi.

 1. 1. Strategier för organisering och samverkan i kommunal arbetsmarknadspolitik : I spåren av den förändrade statliga arbetsmarknadspolitiken

  Magister-uppsats, Högskolan Väst/Institutionen för ekonomi och it

  Författare :Mattias Säflund; [2023]
  Nyckelord :Labour market policy; the Swedish Public Employment Service; municipalities; strategies; organization; cooperation; employment market activities activation; Arbetsmarknadspolitik; Arbetsförmedlingen; kommuner; strategier; organisering; samverkan; arbetsmarknadsaktiviteter aktivering;

  Sammanfattning : Examensarbetets syfte var att belysa och bidra till kunskaper om hur elva kommuner i en delregion förhåller sig till nya förutsättningar med en förändrad nationell arbetsmarknadspolitik efter Arbetsförmedlingens reformering 2019. Arbetet bidrar till att ge insikter kring kommunernas strategier för organisering och samverkan, samt konsekvenser för kommunala aktiviteter för deltagarna. LÄS MER

 2. 2. "Ekonomi och barn, det är ju två väldigt känsliga frågor" : En kvalitativ studie av socialsekreterares upplevelse av handlingsutrymmet vid arbete med barnperspektivet inom ekonomiskt bistånd

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HHJ, Avd. för socialt arbete

  Författare :Marija Zuna; Maja Svensson; [2022]
  Nyckelord :financial aid; social assistance; child perspective; room of action; ekonomiskt bistånd; försörjningsstöd; barnperspektiv; handlingsutrymme;

  Sammanfattning : That the child perspective is something that is to be considered when making decision that affect the child is stipulated in the Social Services Act (2001:453). Since the United NationsConvention on the Rights of the Child (SFS 2018:1197) became law, the rights of the child have gained even more strength. LÄS MER

 3. 3. Från ett helvete till ett annat : En kvalitativ studie om socialsekreterares arbete med våldsutsatta kvinnor som söker ekonomiskt bistånd

  Kandidat-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Ebba Holmström; Patricia Rähkönen; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Våldsutsatta kvinnor drabbas av långsiktiga konsekvenser utifrån flera aspekter, en av dessa är försämrad ekonomi. I genomsnitt kan en våldsutsatt kvinna som valt att lämna sin förövare förlora upp mot 1,5 miljoner kronor de följande åtta åren. Ofta lever hon med behovsprövade bidrag under en längre tid. LÄS MER

 4. 4. Ungdomars lott i livet som ekonomiskt utsatta : Vilka strategier erbjuds ungdomar som vill ta sig ur relativ fattigdom innan de uppnått vuxen ålder i Socialtjänstens definition?

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Philip Ankarkrona; [2022]
  Nyckelord :Social work; Youth; Economic Welfare; Poverty; Guidelines; Socialstyrelsen; Socialt Arbete; Ungdomar; Ekonomiskt Bistånd; fattigdom; riktlinjer; Socialstyrelsen; Socialtjänsten;

  Sammanfattning : För ungdomar med föräldrar i ekonomisk utsatthet kan det vara svårt att veta vilket stöd som finns. Samtidigt är det en tid då man ska försöka ta sig in i vuxenlivet och man kanske funderar på att hoppa av gymnasiet för att leta arbete. LÄS MER

 5. 5. “Ekonomi får inte lov att hindra kvinnor från att lämna en våldsam relation.” Socionomer på kvinnojourers beskrivningar av våldsutsatta kvinnors kontakt med ekonomiskt bistånd.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Edith Svensson; [2021]
  Nyckelord :VAW; Economic abuse; Social workers; Financial aid; Social Sciences;

  Sammanfattning : The aim of this study was to increase knowledge about the way social workers at women's shelters describe abused women's contact with financial aid services within the social welfare system. The study was based on four semi-structured qualitative interviews with social workers working at women's shelters, who in their professional role had contact with the financial aid services. LÄS MER