Sökning: "bistånd"

Visar resultat 1 - 5 av 561 uppsatser innehållade ordet bistånd.

 1. 1. En kvalitativ studie om hur nya och erfarna socialsekreterare påverkas av det emotionella lönearbetet

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Izabella Yemortaji; Sarah Ahmed Japara; [2021-02-12]
  Nyckelord :emotioner; nya socialsekreterare; erfarna socialsekreterare; ekonomiskt bistånd; copingstrategier;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att med en jämförande ansats undersöka hur nya respektive erfarnasocialsekreterare upplever och hanterar den emotionella påverkan som uppstår i deras arbete.Studien utgår från en kvalitativ forskningsmetod, där det empiriska materialet har inhämtatsgenom den semistrukturerade intervjumetoden. LÄS MER

 2. 2. ''Det är en del av jobbet, men det borde inte vara det'' - En kvalitativ studie om hur socialsekreterare definierar och förhåller sig till hot och våld inom ekonomiskt bistånd

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Blerina Demiqi; Faraz Ahmed; [2021]
  Nyckelord :Social services; the construction of threats and violence; work-related threats and violence; street-level bureaucracy; interviews; social workers; workplace violence; Social Sciences;

  Sammanfattning : Now and then you can read about the threats and violence that occur at different workplaces, it’s common for social workers to be exposed to threats and violence. Studies have shown that people working within social services are more exposed to threats and violence compared to people with other occupations. LÄS MER

 3. 3. "Man kan inte erbjuda praktiskt stöd som en kopp kaffe om klienten är ledsen" : - En kvalitativ studie om det digitala mötets betydelse inom ekonomiskt bistånd

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA); Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Tilda Linder; Maja Pavlovic; [2021]
  Nyckelord :Digitalisation; social work; social services; economic aid; digital meeting; social welfare secretary; client; interaction; covid-19; Digitalisering; socialt arbete; socialtjänst; ekonomiskt bistånd; digitalt möte; socialsekreterare; klient; samspel; covid-19;

  Sammanfattning : Traditionally, meetings between social workers and clients have taken place physically. Since the 2010s, there has been a digital development which has meant that more calls between social workers and clients take place digitally, for example via telephone, Skype or mobile applications. LÄS MER

 4. 4. Mellan rätten till tak över huvudet och det restriktiva bedömningsarbetet - En studie om socialsekreterares resonemang kring hyresskulder och ekonomiskt bistånd

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Hanan Raad; Rayan Reslan; [2021]
  Nyckelord :Reasonable standards of living; discretion; organization professionalism; occupational professionalism; financial assistance to rent debt.; Social Sciences;

  Sammanfattning : The overarching aim of this study was to deepen the understanding of how social secretaries in financial assistance in the Swedish welfare system, reason about the clients’ right to support for rent debts linked to the concept of ‘reasonable standard of living’ and through their professional and organizational conditions within the workplace. The study used a qualitative approach and the empirical data consisted of nine semi-structured interviews with social secretaries in financial aid. LÄS MER

 5. 5. Barnkonventionen och Ekonomiskt bistånd

  M1-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Beatrice Skönvall; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The Convention on the Rights of the Child was included in Swedish legislation in January2020. The purpose of this qualitative study is to investigate if and how this has affected workpractices among social workers that investigate families in need of financial support. LÄS MER