Sökning: "biståndsarbete"

Visar resultat 1 - 5 av 29 uppsatser innehållade ordet biståndsarbete.

 1. 1. “Vi tycker inte att bara för att man har bott på ett ställe länge har man rätt till precis den marken och hur den ska nyttjas” Sveriges ställningstagande till urfolks markrättigheter nationellt kontra internationellt

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Josefina Bäck; Julia Bergsten; [2021]
  Nyckelord :Sápmi; Sverige; biståndsarbete; postkolonialism; intern kolonialism; markrättigheter; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Denna studie undersöker hur den svenska staten uttrycker sig kring nyttjande av mark för urfolk nationellt kontra internationellt med hjälp av teorierna postkolonialism, intern kolonialism samt saltvattenskolonialism. Således består materialet av uttryck från staten i form av regering, ministrar, Sida samt den statligt finansierade fonden the Tenure Facility. LÄS MER

 2. 2. Biståndets framgång i Tanzania - En jämförande fallstudie av Twaweza och ActionAids biståndsarbete i Tanzania

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Josephine Bergmark; [2020-06-29]
  Nyckelord :Tanzania; ActionAid; Twaweza; Foreign aid; Aid organizations;

  Sammanfattning : Foreign aid has becoming an increasingly common method for strengthening democratic processes and institutions in developing countries (Carothers, 2015). However, scholars disagree on the success of aid and highlights various aspects that are important for a positive outcome of aid. LÄS MER

 3. 3. Att skapa lojalitet hos de som skänker till secondhand : En kvalitativ studie av hur secondhandorganisationer arbetar för att få lojala gåvogivare

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF)

  Författare :Philip Gillgard; [2020]
  Nyckelord :secondhand; ideell organisation; välgörenhetsorganisation; icke vinstdrivande organisation; gåvogivare; nöjdhet; engagemang; förtroende; lojalitet; kundlojalitet; givarlojalitet;

  Sammanfattning : Lojala kunder är eftertraktade för företag, genom deras återkommande köp och positiva attityd till varumärket. Icke vinstdrivande secondhandorganisationer bygger sin verksamhet på att personer skänker gåvor (gåvogivare), varför det är attraktivt att de är lojala (givarlojalitet). LÄS MER

 4. 4. The Power of Storytelling - How can everyday conversations transform participatory processes in architecture and community building?

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för kultur och samhälle (KS)

  Författare :Laura Nurmi; [2019]
  Nyckelord :Participatory design; Storytelling; Ethics; Architecture; Development industry;

  Sammanfattning : Vardagliga konversationer kan sätta igång deltagande processer, men kan samtidigt också innebära ett hot mot normativa professionella praktiker. Min studie undersöker kommunikation och narrativa metoder i ett internationellt utvecklingssamarbete. LÄS MER

 5. 5. Kristet bistånd från ett sekulärt land : En kvalitativ studie av hur kristna samfund och organisationer upplever att bedriva bistånd i Sverige och hur det påverkar deras verksamhet

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HLK, Globala studier; Högskolan i Jönköping/HLK, Globala studier

  Författare :Henrik Norlin; David Ruther; [2018]
  Nyckelord :Bistånd; kristendom; kristna rörelser; mission; Sverige; sekularism; trosbaserade organisationer; utvecklingssamarbete;

  Sammanfattning : Sverige är rankat som ett av världens mest sekulariserade länder och frågan om religionens plats i det svenska samhället är ofta aktuell i samhällsdebatten. Samtidigt är flera av Sveriges mest etablerade biståndsorganisationer och Sidas ramorganisationer verksamheter med kristen bakgrund. LÄS MER