Sökning: "biståndshandläggare"

Visar resultat 1 - 5 av 196 uppsatser innehållade ordet biståndshandläggare.

 1. 1. "Det sitter i ryggmärgen" : En kvalitativ studie om kommunala riktlinjers påverkan på biståndshandläggares beslutsfattandeprocess

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

  Författare :Marriëtta Olsson; Johanna Sjöholm; [2023]
  Nyckelord :Aid assessment; Care managers; Governmentality; Municipal guidelines; Policy; Biståndsbedömning; Biståndshandläggare; Governmentality; Kommunala riktlinjer; Policy;

  Sammanfattning : The aim of this study was to examine in what way municipal guidelines affect care managers aid assessments process. The study also examined if it is possible for care managers to make aid assessment decisions that exceed references in municipal guidelines and whether there was a resistance from colleagues or managers when care managers make those decisions. LÄS MER

 2. 2. "Vi har inga insatser att erbjuda så de hamnar lite mellan stolarna" : En kvalitativ studie om utmaningar i arbetet som biståndshandläggare inom äldreomsorgen

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Emma Stråhle; Sonja Ericson; [2023]
  Nyckelord :Social work; elderly care; care managers; challenges; strategies; Socialt arbete; äldreomsorg; biståndshandläggare; utmaningar; strategier;

  Sammanfattning : Biståndshandläggare inom äldreomsorgen står inför en utmaning då gruppen äldre kommer att öka, vilket innebär att allt fler kommer att vara i behov av äldreomsorg. Det är därmed av vikt att uppmärksamma biståndshandläggares arbetssituation för att synliggöra om tillräckliga förutsättningar finns för att utföra arbetet i framtiden. LÄS MER

 3. 3. Biståndshandläggarnas utmaningar i arbetet med äldre personer med demens och självförsummelse : En kvalitativ studie

  Kandidat-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Markus Bergstrand; Markus Mirzaev; [2023]
  Nyckelord :self-neglect; social work; dementia; elderly; elderly care; self-determination; självförsummelse; biståndshandläggning; demens; äldre; äldreomsorg; självbestämmande;

  Sammanfattning : Självförsummelse är ett fenomen som är vanligast bland personer som har nedsatt beslutsfattande till följd av olika kognitiva funktionsnedsättningar som demens. Fenomenet handlar om personer som har uppenbara behov, men av olika skäl tackar nej till stöd. LÄS MER

 4. 4. Får vi be om största, möjliga prioritering : En scoping review om samhällets beredskap för äldre personer med alkoholmissbruk

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/Hälsohögskolan

  Författare :Rickard Eklöf; [2023]
  Nyckelord :Elderly; alcohol problems; legislation; ageism; deficiencies; Äldre; alkoholmissbruk; lagstiftning; ålderism; brister;

  Sammanfattning : In recent years, it has been reported about an increasingly large aging population and that the substance abuse problem has increased for people over the age of 65. Despite this, there are no specific guidelines for older people with addiction problems. LÄS MER

 5. 5. Mellan empowerment och paternalism : - Biståndshandläggares upplevelser av bedömningsmöten för äldre med demenssjukdom

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för beteende-, social- och rättsvetenskap

  Författare :Wilma Wälty; Hilma Möller; [2023]
  Nyckelord :case manager; dementia; right to self-determination; empowerment; advocacy; paternalism; biståndshandläggare; demenssjukdom; rätten till självbestämmande; empowerment; advocacy; paternalism;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka biståndshandläggares upplevelser av bedömningsmöten för äldre med demenssjukdom, vilka eventuella utmaningar som uppstår samt hur dessa hanteras. Vidare syftar studien även till att utifrån begreppen empowerment, advocacy och paternalism skapa förståelse för hur biståndshandläggarnas beskrivna arbetssätt förhåller sig till uppdraget om värnandet av den enskildes självbestämmanderätt. LÄS MER