Sökning: "biträdande rektorer"

Visar resultat 1 - 5 av 42 uppsatser innehållade orden biträdande rektorer.

 1. 1. Varför TAKK? : Hur rektorer/biträdande rektorer resonerar kring arbetet med TAKK i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Didaktik

  Författare :Ellinor Persson; Elin Ulusoy; [2023]
  Nyckelord :biträdande rektorer; förskola; rektorer; sociokulturellt perspektiv; språkutveckling; TAKK; Tecken som Alternativ och Kompletterande Kommunikation;

  Sammanfattning : TAKK (Tecken som Alternativ och Kompletterande Kommunikation) är ett sätt att öka barns språkutveckling och stödja barn i sina kommunikativa funktioner, genom att göra teckenrörelser i kombination med det talade språket. TAKK är en metod som används i många förskolor i Sverige, och därmed har ett växande intresse för forskning kring TAKK uppstått. LÄS MER

 2. 2. Barn som inte stannar kvar på fritidshem : Jag väntar hemma tills mina kompisar kommer från fritids

  Master-uppsats, Stockholms universitet/Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen

  Författare :Andreas Jonsson; [2023]
  Nyckelord :Fritidshem; barn; 6-13 år; socialkonstruktionism; kvalitativ studie; omognad;

  Sammanfattning : Fritidshemmet har en viktig samhällelig funktion för barn mellan 6–13 år. Verksamheten kombinerar meningsfull fritid med undervisning och främjar barns sociala lärande. Men barns tillträde till fritidshem är villkorad och styrs av sina vårdnadshavares livssituation. LÄS MER

 3. 3. Biträdande rektor : Och det delade ledarskapet

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Carina Adolfsson Nordström; [2023]
  Nyckelord :ledarskap; delat ledarskap; kontext; biträdande rektor; rektor;

  Sammanfattning : Skollagens ändring 2010 där det stipuleras att det på skolor och förskolor endast får finnas en person som har titeln rektor har haft stor påverkan på skolor och förskolors ledningsorganisationer. Antalet biträdande rektorer i förskola och skola har under de senaste tio åren ökat markant och är år 2022 fler till antalet än rektorer. LÄS MER

 4. 4. Sexualitet, samtycke och relationer – Om förutsättningar för att arbeta med det nya kunskapsområdet som policy

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Humanistiska och teologiska fakulteterna; Lunds universitet/Utbildningsvetenskap

  Författare :Tove Normark Heggemann; Moa Olsson Sandberg; [2023]
  Nyckelord :Sexualitet; samtycke och relationer; sexualundervisning; policy enactment theory; ämnesintegrering; värdegrundsarbete; Social Sciences;

  Sammanfattning : Syftet med den här uppsatsen är att undersöka huruvida verksamma inom gymnasieskolan upplever sig förberedda inför att ta sig an undervisningen i det nya kunskapsområdet Sexualitet, samtycke och relationer (SSR), som är en del av rådande läroplan sedan höstterminen 2022. Med hjälp av policy enactment theory analyserar vi tematiskt kodade kvalitativa intervjuer med lärare och biträdande rektorer och visar hur ansvaret för arbetet med SSR eller värdegrundsarbete som berör sexualundervisning tenderar att läggas på eldsjälar, på samma gång som lärare efterfrågar formell kompetens hos kollegiet och mer stöd från skolledning i form av tid och resurser. LÄS MER

 5. 5. Särskilda undervisningsgrupper i Stockholms stads kommunala grundskolor : För vem, med vem och varför

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linköpings universitet/Pedagogik och didaktik; Linköpings universitet/Utbildningsvetenskap

  Författare :Kerstin Johnsson; Maria Strand Havel; [2023]
  Nyckelord :municipal elementary schools; special educational perspective; sociocultural theory; inclusion; special teaching group; special support; kommunala grundskolor; specialpedagogiska perspektiv; sociokulturell teori; inkludering; särskild undervisningsgrupp; särskilt stöd;

  Sammanfattning : Den politiska majoriteten i Stockholms stad beslutade 2019 att alla kommunala skolor senast hösten 2023 ska ha inrättat en lokal särskild undervisningsgrupp. Syftet med denna studie var att kartlägga om och i så fall hur särskilda undervisningsgrupper har organiserats och hur de används på mellan- och högstadiet i Stockholms stads grundskolor. LÄS MER