Sökning: "bitterfittan"

Hittade 4 uppsatser innehållade ordet bitterfittan.

 1. 1. Bitterfittan och förmödrarna : Om litterära rötter som feministisk motståndsstrategi i Maria Svelands debutroman

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för film och litteratur (IFL)

  Författare :Carina Tenor; [2014]
  Nyckelord :literary value; feminist literary criticism; feminist recistance; Maria Sveland; Bitterfittan; Rädd att flyga; Fear of flying; Erica Jong; Suzanne Brøgger; intertextualitet; Anders Olsson; Anna Williams; Cristine Sarrimo; litterärt värde; feministisk litteraturteori;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Retoriska strategier i en roman : Om Maria Svelands Bitterfittan

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Litteraturvetenskapliga institutionen

  Författare :Klara Lindroos; [2011]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Kritiken och verkligheten : Datorspel och litteratur och dess olika roller inom kritiken och verkligheten

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation (JMK)

  Författare :Jim Jonsson; [2011]
  Nyckelord :Datorspel; tv-spel; litteratur; böcker; spel; Bourdieu; Forser; Warhammer online; Assassin s Creed 2; Modern Warfare 2; Den förlorade symbolen; Den orolige mannen; Bitterfittan; Henning Mankell; Dan Brown; Maria Sveland; van Dijk; diskursanalys; kritik; recension; DN; SvD;

  Sammanfattning : Kritiken och verkligheten söker utröna skillnader datorspelskritik och litteraturkritik emellan. Mina tankar rörande de två områdena kretsade till en början kring att litteraturkritiken tilläts röra sig mer fritt mellan olika kulturella sfärer medan datorspelskritiken mer hängav sig åt en yngre målgrupp utan referenser till andra kulturyttringar. LÄS MER

 4. 4. Föräldraskap, kön och jämställdhet i Maria Svelands Bitterfittan

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen Biblioteks- och informationsvetenskap / Bibliotekshögskolan

  Författare :Sofie Samuelsson; [2009]
  Nyckelord :kön; litteratursociologi; bitterfittan; maria sveland; föräldraskap; genus; jämställdhet;

  Sammanfattning : The aim of this Masters´ thesis is to examine parenthood, gender and equality. The analysis is based on the novel Bitterfittan. The primary theoretical points of departure are Judith Butler’s theory about doing gender and Yvonne Hirdman’s theory about the gender system, the hierarchical order and the separation of the sexes. LÄS MER