Sökning: "biverkning"

Visar resultat 1 - 5 av 39 uppsatser innehållade ordet biverkning.

 1. 1. Smärtlindring och beteendeeffekter vid oralt administrerad cannabidiol till häst : en pilotstudie

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Författare :Anna Malmgren; [2021]
  Nyckelord :cannabis; cannabidiol; CBD; analgesi; kronisk smärta; biverkningar; häst;

  Sammanfattning : Hästar med kronisk ortopedisk smärta behandlas vanligtvis systemiskt med icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel (NSAID). Medicinering med NSAID kan leda till allvarliga biverkningar i form av gastrointestinala störningar som magsår och kolit. LÄS MER

 2. 2. Folatbrist, ännu en biverkning av isotretinoin? : En litteraturstudie som undersöker om aknemedicinen isotretinoin har en negativ effekt på kroppens folatstatus.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kemi och biomedicin (KOB)

  Författare :Tove Myring Jansson; [2021]
  Nyckelord :Isotretinoin; folsyra; folat; homocystein; vitamin B12;

  Sammanfattning : Bakgrund: Akne är en av de vanligaste dermatologiska sjukdomarna och drabbar nästan alla människor under puberteten. Sjukdomen kan även fortsätta eller utvecklas i vuxen ålder där prevalensen av akne är högre bland kvinnor. LÄS MER

 3. 3. Opioidbehandling vid narkotikamissbruk : En jämförelse mellan buprenorfin och metadonbehandling

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kemi och biomedicin (KOB)

  Författare :Sara Nilsson; [2021]
  Nyckelord :Metadon; Buprenorfin; Opioider;

  Sammanfattning : Bakgrund: Missbruk av opioider är substanser med morfinliknande effekter har ökat i hela världen men framförallt i USA och senaste åren även i Europa. År 2016 var det 11,8 miljoner amerikanare som var 12 år eller äldre och som missbrukade farmaceutiska opioider (92%), kombination av opioider och heroin (5,4%) eller endast heroin (2,6%). LÄS MER

 4. 4. Usage of Non-steroidal anti-inflammatory drugs in a sample of New Zealanders with osteoarthritis : A cross-sectional study

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Avdelningen för fysioterapi; Umeå universitet/Avdelningen för fysioterapi

  Författare :Victor Swenson; Mattias Ekberg; [2020]
  Nyckelord :NSAID; Oesteoarthritis; Survey; Cross-sectional study; Comorbidities; Adverse events; Clinical guidelines; New Zealand;

  Sammanfattning : Introduction Oral Non-steroidal anti-inflammatory drugs (NSAID) is an analgesia and is commonly used by people with osteoarthritis (OA). Oral NSAID is currently recommended as the second level of treatment for OA, and could be considered if physical activity, topical NSAID or paracetamol do not supply sufficient pain relief. LÄS MER

 5. 5. Kan antibiotikaronder förbättra antibiotikabehandlingen på universitetssjukhus? – en prospektiv klinisk interventionsstudie

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för farmaceutisk biovetenskap

  Författare :Tania Taki; [2020]
  Nyckelord :antimicrobial stewardship; antibiotikarond; antibiotika; antibiotikaresistens;

  Sammanfattning : Bakgrund: Antimicrobial stewardship (AMS) är ett arbetssätt utvecklat för att förbättra användningen av antibiotika samt minska risken för biverkning och resistensutveckling mot antibiotika.  Syfte: Att implementera och utvärdera AMS på Akademiska sjukhusets kardiologiska avdelning i Uppsala. LÄS MER